Кандидатстудентска кампания 2021/2022

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, ЮЛИ 2021

 

Резултати за специалностите във факултет "Изобразителни изкуства"

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО     1 етап     2 етап

ФОТОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

СЦЕНОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

СТЕННА ЖИВОПИС     1 етап     2 етап

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ     1 етап    2 етап

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО     1 етап    2 етап


Резултати за специалности във факултетите "Музикална педагогика" и "Музикален фолклор и хореография"

БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА     устен изпит     практически изпит

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)     практически изпит      солфеж

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)     практически изпит      солфеж

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     практически изпит      солфеж

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ