Аниматор изкуство в туризма

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър аниматор изкуство”.

Към учебни планове


Магистратурата „Аниматор изкуство в туризма“ в АМТИИ е със срок на обучение 2 семестъра и квалификационна степен „Магистър Аниматор изкуство в туризма“. В тази модерна специалност вече се дипломираха няколко випуска студенти.

В обучението се акцентира върху развитие на творческите заложби на младите хора в различните видове изкуства с цел реализация в една артистична и все по-търсена професия. Високата квалификация дава възможности за заемане на позиции в управлението на дейности от сферата на развлекателната туристическа индустрия в държавни и общински институции, работа с български и чуждестранни туристи в големи хотелски вериги или компании от туристическия бранш.

Изучават се дисциплини като:

  • „Културен туризъм“;
  • „Анимация за деца“;
  • „PR акции и анимация“;
  • „Анимация с танц“;
  • „Анимация с рисуване“;
  • „Актьорско майсторство“
    и др.

Осъществяват се практикуми в БНТ и БНР, където студентите научават техники за работа с микрофон и професионални начини за поднасяне на информация пред различни аудитории.

Обучението е редовно и задочно в съботните и неделните дни. Документи за кандидатстване в магистратурата „Аниматор изкуство в туризма“ могат да подават бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Изучавани дисицплини

Анимация и изкуство в туризма | Културен туризъм | Управление на проекти | Анимация за деца | Артмениджмънт | PR акции и анимация | Танцови техники и комуникация | Фолклорни танци на народите | Анимация с танц | Анимация с рисуване | Анимация с музика | Актьорско майсторство | Чужд език