Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” (балетна педагогика) - задочно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “балетмайстор-педагог”.

степен “магистър” (балетна педагогика или балетна режисура) - задочно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават съответно квалификациите “магистър по балетна педагогика” или “магистър по балетна режисура”.

Към учебни планове


Студентите изучават дисциплини като:

 • Композиция на класическия танц;
 • Основи на балетната режисура;
 • Методика на преподаване на класическият танц;
 • Методика на преподаване на историческият танц;
 • История на балета;
 • Музикална драматургия;
 • Модерен танц - греам техника;
 • Джаз танц;
 • Актьорско майсторство;
 • Сценино оформление;
 • Историческо развитие на балета на 20 век

и редица други, които им дават възможност да се реализират като педагози и хореографи в балетни трупи, да поставят образци на класическият балет или да създават нови балетни произведения, директори на културни институти, режисьори и експерти в областта на танца.

Изучавани дисицплини в ОКС Бакалавър (Балетна педагогика)

Композиция на класическия танц | Основи на класическия танц 1 | Основи на класическия танц 2 | Класическо репертоарно балетно наследство | Основи на балетната режисура | История на балета | Български народни танци | Обща и възрастова психология | Педагогика | Методика на преподаване на класическия танц 1 | Методика на преподаване на класическия танц 2 | Практика на преподаване на класическия танц | Методика на преподаване на историческия танц | Методика на преподаване на характерния танц | Актьорско майсторство | Анатомия и физиология | История на балета 3 | Основи на балетната режисура 2-3 | Джаз-танц | Модерен танц - греам техника | История на изобразителното изкуство | История на музиката | Теория на музикалните елементи | Приобщаващо образование | Чужд език | Работа с компютър

Изучавани дисицплини в ОКС Магистър (Балетна педагогика)

Методика на преподаване на класическия танц | Съвременни танцови техники | Класическо репертоарно балетно наследство | Образци на танци в оперни и балетни спектакли | Историческо развитие на балета на ХХ век | Стилови направления в балетното изкуство | Анализ на балетна музикална литература | Музикална драматургия | Немски свободен танц | Артмениджмънт | Физическа подготовка и травматизъм в танца | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език

Изучавани дисицплини в ОКС Магистър (Балетна режисура)

Балетна режисура | Съвременни танцови техники | Класическо репертоарно балетно наследство | Художествено оформление и осветление на танцовия спектакъл | Историческо развитие на балета на ХХ век | Стилови направления в балетното изкуство | Анализ на балетна музикална литература | Музикална драматургия | Немски свободен танц | Артмениджмънт | Физическа подготовка и травматизъм в танца | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език