Българска народна хореография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно и задочно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “хореограф-педагог”.

степен “магистър” - редовно и задочно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър хореограф-режисьор”.

Към учебни планове


Студентите изучават дисциплини като:

 • Хореографска композиция;
 • Хореографска режисура;
 • Български народни танци;
 • Теория на българската народна хореография;
 • Методика на преподаване на български народни танци;
 • Класически екзерсис;
 • Българска етнография;
 • Теория на Музиката;
 • Исторически танци;
 • Фолклорни танци на народите;
 • Модерен и джаз танц;
 • Актьорско майсторство;
 • Сценино оформление

и редица други дисциплини, които им дават възможност да се реализират като:

 • преподаватели;
 • хореографи;
 • директори на културни институти.

Динамичното обучение в различните форми на танца (дивертисментен танц, камерен и голям сюжет, обичай и тематичен танц) им дава възможност веднага след завършването да се реализират като автори и режисьори на танцови произведения и музикално танцови спектакли.

Изучавани дисицплини в ОКС Бакалавър

Хореографска композиция | Теория на българската народна хореография | Класически екзерсис | Българска народна музика | Словесен фолклор | Запис на танци | Хореографска режисура | Постановка на танцови форми | Обработка на български народни танци | Български народни танци | Фолклорни танци на народите | Практика по български екзерсис | Обща и възрастова психология | Педагогика | Методика на преподаване на български народни танци | Практика на преподаване на български народни танци | Анатомия и физиология | Дуетен танц | Актьорско майсторство | История на танца | Спортни танци | Популярни танцови техники (стрийт денс) | Съвременни танци | Сценичен бой | Образци на българска народна хореография | Сценично оформление | Фолклорни танци на народите 2 | Запис на танци 2 | Класически екзерсис 2 | Теория на музиката | Българска етнография | Работа с драматург | История на изобразителното изкуство | Приобщаващо образование | Български народни танци 3 | Практика по български екзерсис 3 | Музикална компютърна компилация | Чужд език (английски, немски)

Изучавани дисицплини в ОКС Магистър

Хореографска композиция | Хореографска режисура | Класическо репертоарно хореографско наследство | Художествено оформление и осветление на танцовия спектакъл | Модерен и джаз танц | Артмениджмънт | Физическа подготовка и травматизъм в танца | Музикален анализ | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език