Дирижиране на народни състави

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”;

степен “магистър” – редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”;

степен “магистър” – редовно (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”.

Към учебни планове


Специалността „Дирижиране на народни състави” е разкрита през 1986 година, първоначално под името "Ръководство на народни състави". Обучението се провежда само в магистърска образователно-квалификационна степен. Учебният план обхваща богата палитра от дисциплини, разпределени в три модула: „задължителни”, „избираеми” и „факултативни”.

Всеки студент има право на избор в границите на последните два модула (и особено измежду многото дисциплини на втория), с което получава възможност да внесе сериозни индивидуални акценти в своето образование в зависимост от специалните си интереси.

Завършилите специалността придобиват широк клас квалификации, които им позволяват да изпълняват разнообразни творчески и педагогически функции, както и да заемат управленски постове.

В специалността „Дирижиране на народни състави” студентите преминават сериозен курс на обучение по цикъл музикално-теоретични и музикално исторически дисциплини.

Освен това те изучават и дисциплини като:

  • дирижиране на народен хор от клавир;
  • дирижиране на народен оркестър от клавир;
  • дирижиране на народен хор и на народен оркестър.

Преминават и през диригентска практика в реномирани държавни или любителски фолклорни ансамбли.

Заедно с това изучават и:

  • народно пеене или инструмент;
  • задължително пиано;
  • камерна музика (вокални ансамбли);
  • свирене в народен оркестър;
  • пеене в народен хор;
  • история на народното изпълнителско изкуство;
  • обработка и оркестрация за народни състави.

Могат да изучават и дисциплини като: композиция, събиране и дешифриране на музикален фолклор. Паралелно с това студентите преминават обучение и по цикъл педагогико-психологически дисциплини. предвидена е възможност за обучение и по дисциплини с общонаучен характер като: история на изобразителното изкуство, артмениджмънд и др.

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (5 години)

Теория на музикалните елементи | История на музиката 1, 2 | Хармония с аранжиране 1, 2 | Полифония | Солфеж | История на българската музика | Инструментознание (народни инструменти) | Обработка и оркестрация за народни състави | Музикален анализ | Музикална естетика | Музикален фолклор | Пиано (задължителен инструмент) | Дирижиране на народен хор от клавир | Дирижиране на народен оркестър от клавир | Дирижиране на народен хор | Дирижиране на народен оркестър | Пеене в народен хор с хорознание | Дирижиране на ансамбъл | Свирене на партитури | Постановка на глас | Обща и възрастова психология | Педагогика | Физкултура | Пиано (задължителен инструмент) | Специален инструмент (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, пеене) | Камерна музика (инструментални ансамбли, вокални ансамбли) | История на народното изпълнителско изкуство | Свирене в народен оркестър (Пеене в народен хор) | Дирижиране на класически хор от клавир | Дирижиране на класически оркестър от клавир | Хармония 3 и методика на хармонията | Полифония 2 и методика на полифонията | Музикален анализ 2 и методика на музикалния анализ | Диригентска практика | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Физкултура (български народни танци) | Чужд език | Приложни компютърни програми | Специализирана компютърна подготовка

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Дижиране на народен хор от клавир | Дижиране на народен оркестър от клавир | Дижиране на народен хор | Дижиране на народен оркестър | Диригентска практика | Дирижиране на ансамбъл | Свирене в народен оркестър | Пеене в народен хор | Свирене на партитури | Аранжиране на фолклорна музика | Камерна музика (вокални и инструментални ансамбли) | Постановка на глас | Инструментознание (народни инструменти) | Съвременна музикална култура | Артмениджмънт | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Чужд език (английски, немски)

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1 година)

Дирижиране на народен хор от клавир | Дирижиране на народен оркестър от клавир | Дирижиране на народен хор | Дирижиране на народен оркестър | Диригентска практика | Дирижиране на ансамбъл | Аранжиране на фолклорна музика | Дирижиране на народен хор от клавир 2 | Инструментознание (народни инструменти) | Съвременна музикална култура | Артмениджмънт | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Чужд език (английски, немски) | Музикални компютърни технологии