Фотография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “фотограф”;

степен “магистър” - редовна (1 и 1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по фотография”.

Към учебни планове


Обучението в програмата по Фотография (бакалавърска степен) обхваща период от 4 години. Програмата е разпределена в три модула на обучение:

 • Теоритични дисциплини – История на фотографията, История на изкуството, История на киното, Фотографски анализ, Теория на визуалното възприятие и др.
 • Практически дисциплини – Основи на фотографската химия, Алтернативни фотопроцеси, Документална фотография, Жанрове във фотографията, Приложна фотография, Фотография и книга, Предпечат и типография, Управление на проекти, и др.
 • Избираеми дисциплини – Мултимедия, Алтернативни фотопроцеси, Уеб дизайн, Основи на операторското майсторство и др.

След завършване курса на обучение, дипломираният студен получава степен бакалавър по фотография и придобива следните знания и умения:

 • използва различни техники за създаване на трайни фотографски изображения;
 • анализира и прилага законите на фотостилистиката и фотокомпозицията;
 • създава фотографии в основните и смесените жанрове в художествената фотография;
 • подготвя, реализира, обработва и оформя фотографии от идеята до финалния визуален продукт;
 • познава различните видове медии и възможностите за реализация;
 • използва специализирани програмни продукти за обработване на изображение;
 • създава и управлява фотографски проекти;

Към програмата има предвидени извън аудиторни учебни форми като участия в ателиета по изкуства, посещения на различни обществени институции, музеи, международни събития, организиране на изложбени прояви и др.

Специалността разполага с две фотографски студия, лаборатория оборудвана с всичко необходимо за работа по класически фотографски процеси, дигитална печатна база и професионално ателие за ръчна изработка на книги.

Фотографските студиа са оборудвани със съвременно професионално фотографско осветление - осем тела с импулсно осветление, три тела с постоянно халогенно осветление, различни модификатори за светлина, аутопол фонова система, принадлежности за предметна фотография.Фотографското студиото дава на студентите възможност да придобият професионални знания и умения за работа с изкуствено осветление.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва защита на фотографски проект, изложба и теоретична част. Защитават я публично пред специализирана комисия.

В програмата могат да кандидатстват:

 • завършилите средно образование;
 • с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
 • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.

Условията за кандидастване в специалността „Фотография“ са описани в Справочник за кандидат-студенти.

Може да ни следвате чрез нашата фейсбук страница Фейсбук Синьо училище - АМТИИ