Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, китара, арфа, безпедална (келтска) арфа, флейта, обой, кларинет, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, акордеон, ударни инструменти, класическо пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “изпълнител и преподавател по (вид класически инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър” по същата специалност, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид класически инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър” по специалност “Педагогика на обучението по музика”, със специален предмет класически инструмент или класическо пеене, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид класически инструмент или пеене)”.

Към учебни планове


Специалност “Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) дава фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство и приоритетно развива уменията на студентите като изпълнители.

Студентите притежават обстойна информация за съвременните тенденции в музикално-изпълнителското изкуство, умеят да изграждат собствен художествен репертоарен план.

Студентите овладяват основни познания в областта на психологията, педагогиката и методиката на преподаване, с което разширяват възможностите си за професионална реализация.

Завършилите специалността могат да работят като:

  • Солист, камерен изпълнител или оркестрант (хорист);
  • Корепетитор;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата;
  • Артист – изпълнител или педагог на свободна практика.

Изучавани дисицплини в ОКС "Бакалавър"

Теория на музикалните елементи | Солфеж 1, 2 | Хармония с аранжиране 1, 2 | Полифония | Музикален анализ 1 | История на музиката 1, 2 | История на българската музика | Музикална естетика | Музикален фолклор | Класическо пеене | Специален инструмент - Акордеон, Пиано, Класическа китара, Арфа, Безпедална (Келтска) арфа, Цигулка, Виола, Виолончело, Контрабас | Камерна музика | Камерна музика - Арфа | Камерна музика – Безпедална (Келтска) арфа | Вокални ансамбли | Клавирен съпровод | Оркестрова литература | Интерпретация с диригент | Старинна музика за китара | Пиано (задължителен инструмент) | Обща и възрастова психология | Актьорско майсторство | Педагогика | Методика на обучението по пиано | Методика на обучението по акордеон | Методика на обучението по Келтска арфа | Методика на обучението по Арфа | Педагогическа практика по пиано | Педагогическа практика по акордеон | Педагогическа практика арфа и Келтска арфа | Педагогическа психология | Музикална психология и терапия | Приобщаващо образование | Орган | Чембало | Изпълнение на фолклорна музика (за акордеон) | Свирене в оркестър | Китарен ансамбъл | Изпълнение на вариететна музика | Клавирно дуо | Изпълнение на джазова музика | Академичен оперен театър | Камерна музика (избираема) | Аранжиране за акордеон | История на инструмента – Акордеон, Китара, Арфа, Безпедална (Келтска) арфа | Аранжиране за китара | Поп и джаз хармония | История на инструмента | Инструментознание | Музикален софтуер и синтезатор | Ритмика и пластика | Репертоар за китара | Оркестрация | Електрическа китара | Дирижиране хор от клавир | История на вокалното изкуство | История на клавирното изкуство | Физкултура 1 и 2, 3 и 4 | История на изобразителното изкуство | Чужд език - Английски, Немски | Приложни компютърни програми