Медийно музикално редакторство

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “музикален редактор в медии”.

Към учебни планове


Специалност “Медийно музикално редакторство” предлага обучение в магистърска степен след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”. В курса на обучение студентите доразвиват познания в областта на музикалната култура, медиите, маркетинга, рекламата и PR активността. Развиват умения за работа с репортерска техника, за звукорежисьорска работа в ефирно и звукозаписно студио, за подготовка на преки музикални предавания. Студентите овладяват музикални компютърни програми, използвани в различните медии.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • музикален редактор в медии;
  • музикален оформител на концерти, спектакли и шоу-програми;
  • музикален продуцент;
  • музикален издател.