Музикално-сценична режисура

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “режисьор на музикално-сценични спектакли”.

Към учебни планове


Специалност „Музикално-сценична режисура“ предлага обучение в областта на режисурата – анализ на музикалната драматургия и режисьорска концепция в изграждането на музикално сценично произведение, от класическата оперна драматургия и оперетния спектакъл до съвременния мюзикъл или музикален пърформанс.

Завършилите специалността могат професионално да се реализират като:

  • режисьори на музикални сценични и медийни спектакли;
  • ръководители на музикални групи;
  • преподаватели по режисура, актьорско майсторство.