Мултимедия и виртуална реалност

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър - дизайнер на мултимедия и виртуална реалност”.

Към учебни планове


Обучението в програмата обхваща 1,5 години и включва:

 • основни курсове по Мултимедиен дизайн, 3D моделиране и анимация, Мултимедийни системи и технологии, Интерактивен дизайн, интерактивни системи и инсталации, Концепция за мултимедия и виртуална реалност;
 • избираеми дисциплини по Дигитална видеообработка и специални ефекти, Дигитална аудиообработка, Теория на виртуалната комуникация, Съвременна пластична култура, Семиотика, Управление на проекти, Чужд език.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на работата с професионален софтуер за 3D моделиране, 3D рендъринг с V-ray, анимация и постпродукция, 3D принтиране и 3D дигитализация, моушън графика, видеоарт и специални ефекти, основи на програмирането, интерактивен дизайн, саунд дизайн.

Процесът на обучение предполага интердисциплинарна, проектно-ориентирана, експериментална работа. Важна цел е изграждането на способност за критично мислене, анализ и генериране на идеи и концепции. Акцентира се върху разработването на авторски мултимедийни продукти. По време на обучението студентите имат възможност за тясно свързана с практиката изследователска работа в лабораториите на ИИКТ при БАН, София.

Специалността подготвя магистри, които могат да бъдат:

 • арт директори и дизайнери в мултимедийни, филмови, телевизионни и рекламни студиа;
 • 2D и 3D аниматори;
 • гейм дизайнери;
 • уеб дизайнери;
 • UI дизайнери;
 • дизайнери на мобилни приложения;
 • специалисти по видеомонтаж и специални ефекти;
 • дизайнери на рекламни кампании, търговски, музейни и други експозиции;
 • специалисти по UI дизайн на информационни системи и софтуерни приложения;
 • дигитални и видеоартисти;
 • творци на свободна практика;
 • експерти за осъществяване на компетентна дизайнерска, проектантска, проучвателна и научно-изследователска работа, както и организационно-управленска, учебно-методическа и педагогическа дейност във всички степени на обучението в системата на културата и образованието.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва практическа част – дипломен проект /за интерактивно приложение, анимация, филм, компютърна игра, 3D визуализация и др./ и магистърска теза. Защитават я публично пред специализирана комисия.

В програмата могат да кандидатстват завършилите бакалавърска степен в областта на визуалните изкуства, дизайн, информационни технологии и други специалности, с траен интерес към дизайна за нови медии.

Програмата е насочена към ориентираните към компютърните технологии студенти, давайки им възможност да влязат в контакт със съвременни практики в дигиталото изкуство, дизайн и програмиране, мобилните технологии, теорията на изкуството и медиите, както и с приложения, които са извън традиционните дефиниции.

Изучавани дисицплини

Мултимедиен дизайн | Мултимедийни системи и технологии | Виртуална реалност,3D моделиране и анимация | Интерактивен дизайн, интерактивни системи и инсталации | Концепция за мултимедия и виртуална реалност | Дигитална видеообработка | Дигитална аудиообработка | Интерактивен дизайн, интерактивни системи и инсталации 2 | Класическа анимация | Проект | Управление на проекти | Теория на виртуалната комуникация | Съвременна пластична култура | Семиотика | Чужд език