PR на арторганизации

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно и задочно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по PR на арторганизации”.

Към учебни планове


„PR на арторганизации“ e единствената по рода си магистратура във висшите учебни заведения по изкуствата в България. Специалността е държавно акредитирана по изискванията на Закона за висшето образование и в нея се обучават студенти от 2009 г. Изключително подходяща за динамични и инициативни хора с интереси към изкуството и работата с печатните, електронните медии и социалните групи в интернет.

Изучават се способите за изграждане на положителен обществен образ на творчески институции или индивидуални творци; PR и реклама на танцови, вокални или инструментални състави, театрални трупи, галерии за изобразително изкуство или конкретни артисти, а също и начините за тяхната реализация на пазара на изкуството.

Само в магистратурата „PR на арторганизации“ в АМТИИ студентите могат да чуят лекционен курс по „Кризисен PR на арторганизации“, който третира модерните въпроси за естеството на кризите в сферата на изкуствата и преодоляването им чрез подходящи комуникационни практики.

Преподават се дисциплини като:

  • "Медии и PR";
  • "Кризисен PR";
  • "Реклама";
  • "Медийно представяне на изкуството";
  • "Артмениджмънт";
  • „Продуцентство“;
  • „Разработване и изпълнение на проекти“
    и др.

Осъществяват се практикуми в БНТ и БНР, където студентите могат да седнат зад микрофона и да станат участници в предавания в реално време; организират се срещи с мениджъри на водещи културни институции. Преподавателите са хабилитирани специалисти и водещи медийни експерти. Успешно завършилите получават мениджърска диплома с квалификация „Магистър по PR на арторганизации“.

В момента нашите възпитаници са мениджъри по PR и реклама в български театри, опери и др. културни институции, медийни консултанти в деловия сектор, експерти по комуникации на държавно и общинско ниво, автори на собствени PR и рекламни проекти.

Обучението е редовно и задочно в продължение на 2 семестъра в съботните и неделните дни. Документи за кандидатстване могат да подават бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Изучавани дисицплини

Теория и управление на PR | Бизнес-комуникации | Арт-организации | Интегрирани маркетингови комуникации | PR акция за продукт и организация | Реклама | Медии и PR | Фирмена култура и вътрешен PR | Медийно представяне на изкуството | Европейски културни политики | Артмениджмънт | Разработване и изпълнение на проекти | Продуценство | Кризисен PR | Чужд език