Православна църковна музика
(дирижиране на църковен хор, източно църковно пеене)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “диригент” или “магистър по източно църковно пеене”.

Към учебни планове


Специалност Православна църковна музика е разкрита в АМТИИ през учебната 2010/2011 година. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен.

Специалността включва два профила:

 • Дирижиране на църковен хор (обучение 2 семестъра);
 • Източно църковно пеене (обучение 2 семестъра) .

Сред задължителните учебни дисциплини в двата профила са история на православната църковна музика, невмени нотации, история на християнската църква, типик (богослужебен ред), литургика, диригентска практика в църковен хор, певческа практика в църковен хор.

Целта е да се подготвят специалисти в областта на богослужебната църковнопевческа практика – диригенти на църковни хорове, певци в църковни хорове, изследователи на църковната музика, преподаватели по църковно пеене в духовните семинарии.

Изучавани дисциплини при Дирижиране на църковен хор:

 • Теория на източното пеене (псалтикия);
 • Практика на източното пеене (псалтикия);
 • Ръководство на църковен хор (теория);
 • Дирижиране на църковен хор (практика);
 • Музикална семиография;
 • Музикална палеография;
 • История на византийската духовна музика;
 • Метрика на византийската музика;
 • Византийският композитор от 17. до 19. век;
 • Голямата теория на Хрисант

Изучавани дисциплини при Източно църковно пеене:

 • Глас и макам Хирономия;
 • Естетика на византийската музика;
 • Византийска химнология Византийска хорова система;
 • Екзегетическата нотация след 1670 г.;
 • Акустика на византийската музика;
 • Църковен типик;
 • Първи печатни издания на църковни книги по музика;
 • Регионални народни музикални традиции в Гърция