Съвременни танцови техники

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно и задочно (1 година) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър хореограф - режисьор по съвременни танцови техники”.

Към учебни планове


Студентите изучават дисциплини като:

 • Композиция на съвременни танцови техники;
 • Режисура на танцов театър;
 • История на съвременния танц;
 • Методика на преподаване на съвременен танц;
 • Контакт-импровизация;
 • Класически танц;
 • Драматургия на съвременния танц;
 • Популярни танцови техники;
 • Латино танци;
 • Постановка на танци за кино и телевизия;
 • Актьорско майсторство;
 • Художествено оформление и осветление на танцовия спектакъл;
 • Популярни танцови стилове;

и редица други дисциплини, които им дават възможност да се реализират като преподаватели, хореографи, директори на културни институти.

Обучението в различните действени форми на танца им дава възможност веднага след завършването да се реализират като автори и режисьори на танцови произведения и музикално танцови спектакли чрез съвременни танцови техники.