Тонрежисура

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по тонрежисура”.

Към учебни планове


Специалност “Тонрежисура” предлага обучение в магистърска степен след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

В курса на обучение студентите получават познания в областта на звуковите технологии, звукозаписа и звуковъзпроизвеждането, познания за спецификата на тонрежисьорската работа в електронните медии, развиват компютърните си умения. Запознават се с MIDI технологията, с основните принципи при работа с CubaseSX / (Sonar), с визуализация на MIDI контролерите чрез Automation или Key Editor.

Завършилите специалността получават квалификация “Магистър по тонрежисура”. Музикалните им познания, съчетани с познанията за съвременното развитие на звукозаписните технологии, на електронните медии и звукозаписната индустрия, им позволява да се реализират като:

  • музикален ръководител на емисии и изпълнения на живо;
  • музикален ръководител на шоу-програми и концерти;
  • музикален редактор;
  • музикален продуцент;
  • подготвя първоначалния звукозапис и участва в дейностите до окончателното му реализиране и предлагане на крайния потребител.

Изучавани дисциплини

Звукорежисура | Звукотехника | Звукови монтажи | Звукозаписна практика | Радиопрактика | Студийна акустика | Музикална акустика | Психоакустика | MIDI и звуков синтез | Специализирана компютърна подготовка | Мултимедийна постпродукция | Чужд език