Център за професионално обучение

 

Условията, в които живеем и работим, динамичната пазарна икономика и променящия се пазар на труда на национално и световно ниво налага приспособяване и гъвкавост на работещите в различни сфери.

Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и професионална реализация.

Хората, работещи в сферата на изкуството, също трябва непрекъснато да се адаптират и да усъвършенстват своята квалификация. Тази необходимост, доведе до създаването на Център за професионално обучение (ЦПО) към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, в които всеки желаещ да се развива, може да се обучава по подходяща за него професия и специалност, да повишава своята квалификация.

Чрез информация на специализирания сайт е целим да се улеснят потребителите, при избора им на професионално обучение, желана професия или специалност.

При въъзникнали въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас!

http://cpo.artacademyplovdiv.com/