Център за професионално обучение. Контакти.

 

Илиана Ханчева, Iliana Hancheva

Ръководител:
ИЛИАНА ХАНЧЕВА

Адрес:
Пловдив 4000,
ул. Тодор Самодумов № 2, ет. 3 ст. 47

Телефон: 032 601 465

Ел. поща: cpo@artacademyplovdiv.com
Сайт: http://cpo.artacademyplovdiv.com/