Център за професионално обучение - Мисия.

 

Центърът за професионално обучение към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е създаден с решение на НАПОО и получена лицензия № 2016121346/15.12.2016 г.

Центърът обучава курсисти по 20 професии, 55 специалности. Обучението се извършва в различни форми: дневна, вечерна, дистанционна, събото-неделна.

Нашата мисия е да осъществяваме обучение и професионална квалификация на:

  • обучаване на професионалисти, адекватни на потребностите на пазара на труда;
  • безработни лица;
  • служители, които искат да повишат нивото си на квалификация;
  • граждани, които търсят собствено усъвършенстване.

В основата на потенциала на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е опитът на преподавателите, придобит в многогодишната им работа, свързана с обучението на студенти, младежи и възрастни в областта на изкуствата. Обучението в Центъра за професионално обучение към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е в професионални направления по изкуствата, туризма, икономиката, които смятаме, че са от изключителна важност за бъдещето на нацията.