Департамент за езикова и специализирана подготовка

Учебни планове и програми

 

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - следдипломна квалификация
учебен план    

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА - следдипломна квалификация
учебен план    

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА - допълнителна квалификация
учебен план

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА - изучаване на втори инструемент/пеене
учебен план

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ - преподавател по български народни танци
учебен план     учебни програми

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ - ръководител на клуб "Български народни танци"
учебен план     учебни програми

МУЗИКОТЕРАПИЯ - следдипломна квалификация
учебен план     учебни програми

АРТТЕРАПИЯ - следдипломна квалификация
учебен план     учебни програми