Благовеста Калчева, Blagovesta Kalcheva

гл. ас. д-р БЛАГОВЕСТА КАЛЧЕВА

Катедра "Хореография"

Телефон:
0888 344 988
Преподавател по:
Методика на преподаване на български народни танци, Практика на преподаване на български народни танци, Обработка на български народни танци, Запис на танци, Постановка на танцови форми, Композиция на танца
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
произхода, развитието и съвременността на българския танцов фолклор, а също и в неговото сценично претворяване и форми на пресъздаване
Преподавателски интереси в областта на:
Методите на обучение при преподаване на български народни танци, на методическата последователност при подбора на танцовия материал, на необходимостта от системна учебно – тренировъчна работа с изпълнителите и разбира се значението, изграждането и поставянето на екзерсиса с оглед на изучавания материал. Не на последно място е и интересът ми към ползотворното влияние на народните танци върху децата със СОП
Образование:
 • Завършва  през 1992г. ВМПИ – Пловдив ( сега АМТИИ ,,Проф.Асен Диамандиев“ - Пловдив) Българска Народна Хореография със специалност ,,Режисьор, хореограф и педагог на български танцов фолклор“;
 • През 2003г.  завършва професионална квалификация и специализация по Фотография към АМТИ – Пловдив (сега АМТИИ ,,Проф.Асен Диамандиев“ - Пловдив), Департамент за езикова и специализирана подготовка;
 • През 2007г. завършва образователно – квалификационна степен магистър, специалност ,,Публична администрация“ към Технически университет – Варна, Юридически факултет;
 • През 2015г. е защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ,,Доктор“ в  АМТИИ ,,Проф.Асен Диамандиев“ - Пловдив.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • През 2016г. участва като организатор и реализатор в Национален образователен проект ,,Боженска сватба“;
 • През  2018г. и 2019г.участва в Европейска Програма ,,ЕРАЗЪМ +“ - МОБИЛНОСТИ – образователен проект към Унгарската Танцова Академия – Будапеща, с цел преподаване;
 • В периода 2010 – 2019г. Участва в подготовката и провеждането на ,,Годишен концерт“ на студентите  изучаващи хореография по вътрешен проекта на Катедра ,,Хореография“ към АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.
Награди:
Първо място във Фотоконкурс ,,Пловдивска област – частица от пъстрия пъзел на Европа“ - 2007г.
По-важни публикации:
 • ,,Обичая ,,Разливане на вода” при власите от селища в Северозападна България“ - през 2013г. в ,,Пролетни научни четения“   проведени през април същата година в АМТИИ,,Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив;
 • ,,Обичая ,,Развръзване на късмет“ във влашки селища от северозападна България“ - през 2013г. в ,,Годишник на АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив;
 • ,,Емблематичния за власите обичай ,,Помана де виу“ - през 2014г. в ,,Пролетни научни четения“   проведени през април същата година в АМТИИ,,Асен Диамандиев“ - Пловдив;
 • ,,Великден от село Софрониево – пролет, надежда за нов живот, но и почит за мъртвите“ - през 2017г. в международно списание за философски, социални и хуманитарни изследвания и критики ,,СИМЕТРИЯ“ , Москва - София - 2 брой;
 • ,,Власите в България – познати или непознати“ - през 2018г. в сборник доклади и статии ,,Непознатите „  от културния семинар НЕПОЗНАТИТЕ проведен на 30. Ноември 2018г. в АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив;
 • ,,Между живота и смъртта. Помени пролетни традиции при власите от някои селища на Северозападна България“ - през 2019г. в Сборник с доклади от научна конференция ,,Пролетта в празничния обреден календар: традиция и модерност“ , проведена на 17-18 април 2019г. в София;
 • ,,Някои особености на методиката при обучението по български народни танци“ - през 2019г. в Сборник доклади от Международна научна конференция ,,Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ проведена на 24-26. октомври 2019г. В АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив;
 • ,,Разбиранията за смъртта при власите в някои обичаи от селища в Северозападна България“ - Публикуван като монография дисертационен труд през 2019г. в София.
По-важни творчески изяви:
 • Автор е на танците ,,Усмивки от Тракия“ и ,,Варненски танц“ за ФТФ,,Боженци“, към НЧ , Габрово - 2002“ - създаден през 2010г. по музика на Красен Господинов;
 • Танцът ,,Тракийско настроение“ е правен през 2019г. за ТК,,Родолюбие“ - Лондон, Великобритания по музика на Красен Господинов;
 • През 2018г постави на ТК ,,Оп-троп“ кв. Коматево танцът ,,Шопкини“ - хореография Бл. Калчева и музика – Кр. Господинов;
 • През 2003г. осъществява самостоятелна фото изложба ,,Ден в ансамбъл Тракия“ в гр. Пловдив;
 • Участва като хореограф в двата сезона на ,,Танцувай с мен“  в ,,Шоуто на Слави“  - BTV ,през 2006 и 2007г.;
 • От 1988г. до 2010г. като артист-балетист и балетмайстор участва в творческите и сценични изяви на Фолклорен Ансамбъл Тракия в страната и чужбина. По – важни от, които са:
  • Прегледите на професионалните танцови ансамбли в рамките на посочените 22 години;
  • Юбилейните концерти по повод на създаването на ФА,,Тракия“ през 1990,1995, 2000,2005, 2010г.;
  • Новосъздадените спектакли ,,Картини от Стария Пловдив“ - 1997г. и ,,Хубава Яна“ - 2004г. и  спектакълът ,,Танцът е преживяване“ през 2002г., посветен на 80-годишния юбилей на проф. Кирил Дженев;
 • През 2008г. участва и в проекта ,,Класиците на българската хореография“, осъществен като концерт на сцената на Национален Дворец на Културата – София.
Обществена дейност:
 • През 2016г. Участва в организирането и реализацията на коледна кампания за онкоболни деца;
 • През 2016г. Участва в организацията и реализацията на Първи Детски Фолклорен Събор ,,Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува“  - с.Кметовци, община Габрово, който е за деца със Специални Потребности;
 • В качеството си на председател и член на жури участва в различни престижни фолклорни фестивали, конкурси, а също така и на националното състезание за ученици от хореографски паралелки - ,,Фолклорна плетеница”, участвува и като консултант при подготовката на някои от тях.