Даниела Дженева, Daniela Dzheneva

проф. д-р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА

Декан на факултет "Музикален фолклор и хореография"

Катедра "Хореография"

Служебен e-mail:
Телефон:
0885 218 738
Преподавател по:
Хореографска композиция и хореографска режисура
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
хореографията и фолклора
Преподавателски интереси в областта на:
хореографията и сценичните форми
Образование:
АМТИИ, „Хореографска режисура“, 1982 г.
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:

Ръководител на проекти:

 • Драматичен музикално-танцов спектакъл „Хубава Яна“, DVD формат, 2006, МК;
 • „Дунавски карнавал“ – Будапеща, Унгария, 2010, програма „Мобилност“ на Министерство на културата;
 • „Мъдростта на предците“ – програма „Мобилност“ на Министерство на културата, 2017;
 • Реализация на музикално- танцов спектакъл „Земята на Орфей“ към Национален фонд „Култура“, 2018.
Награди:
 • „Кристална лира“ на СБМТД за цялостно творчество, 2000;
 • Награда Пловдив със спектакъла „Хубава Яна“ 2004;
 • „Златна лира“, 2004;
 • „Кристална лира“ със спектакъла „Земята на Орфей“, 2019;
 • „Българка“ на Дружество на хореографите, гр. Варна, 2020;
 • „Кристално огърлие“ на СБМТД за изключителен принос за развитието на българския фолклор, 2020.
По-важни публикации:
 • Статия „Ръководителят не е самотен творец“ – в Методически сборник “Фолклор и любителско творчество“, София, 1997, стр. 23-29;
 • Статия „Български танцов фолклор или танцът е преживяване“- сп. „Пламък“, 2007, София, стр. 41-42;
 • Публикация „Хубав ден Великден, още по-хубав Гергьовден“ – АМТИИ, Пловдив, стр. 7-11;
 • Публикация от теоретична конференция на СБМТД „Българският сценичен фолклорен танц – тенденции на развитие“ за сп. Музикални хоризонти“, София, бр.1, 2015, стр. 22-24;
 • Доклад от международна научна конференция „Феноменът на българския танцов фолклор, АМТИИ, Пловдив, 2015, стр. 207-214;
 • Доклад от национална конференция „Живот и творчество на проф. Кирил Дженев- новаторът в българската народна хореография“, гр. Варна, стр. 41-51;
 • Статия „Любовта като художествен образ в предсватбените народни обичаи“, Годишник 2018 АМТИИ, Пловдив;
 • Статия „Развитие на сценичните камерни танци в българската народна хореография, издание на ВСУ „Ч. Храбър“, бр.12,  2019 г.
По-важни творчески изяви:
 • Автор на танците: „Любов и клетва“, „Момински пролетен танц“, „Мори Дюлбер Севдо“, „Уралия“, „Добруджански закачки“, „Първа среща“, „Път през Тракия“ и др.;
 • Идея, режисура и хореография на спектакъла „Хубава Яна“, 2004 г.;
 • Режисура и участие с авторски танци в спектаклите;  „Цветни щрихи от България“, 2011 г. и „Земята на Орфей“, 2018 г.
Обществена дейност:
 • Зам.-председател на СБМТД (2006-2010);
 • Председател на Сдружение „Танцови дейци“ (2010-2018);
 • Председател на УС на „Пловдив 2019“ (2011-2014);
 • Председател на Комисия по „Култура и евроинтеграция“ в Общински съвет, Пловдив, мандати: 2011-2015 г., 2015-2019 г.