Данка Цветкова, Danka Cvetkova

доц. д-р ДАНКА ЦВЕТКОВА

Катедра "Музикален фолклор"

Служебен e-mail:
Телефон:
0888 545405; 0787 762880; 0896 025650
Преподавател по:
народно пеене и вокален педагог на Академичен народен хор при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
фолклорната вокална и хорова музика, фолклорните традиции и тяхното наследство
Преподавателски интереси в областта на:
фолклорното певческо изпълнителско изкуство
Образование:

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив:

 • магистър „Ръководство на народни състави“;
 • магистър  „Преподавател и изпълнител - народен инструмент и народно пеене“.
Членство в организации:
Почетен член на Национален младежки фолклорен съюз
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
 • I-ва награда от Международния конкурс „Фолклор без граници” – 2005 г.;
 • Носител на званието „Световен шампион” от V-та световна хорова олимпиада (5th World Choir Games) – Грац, Австрия – 2008 г.(солист и хорист);
 • Носител на Гранд при 2011 г. - Грац, Австрия (солист и хорист);
 • Златен медал от ІХ хоров фестивал - Биелина, Сърбия - май 2010г (солист и хорист).
По-важни публикации:
 • Монография: „Мъжкото фолклорно изпълнителство в Сливенско - познато и непознато“, 2018г., изд. АМТИИ;

Студии :

 • „Фолклорното певческо изкуство на Пазарджишко“, 2018г.;
 • „Локалната проява на Пазарджишкия фолклорно-изпълнителски стил в селата Беловица, Любен и Драгомир“, 2019г.

Сборници:

 • „Песен синор няма“ - солови народни песни със съпровод на пиано (2006);
 • „Народни песни от Пазарджишко“(сборник с нотирани автентични народни песни), 2006г.;
 • „Народни песни от Шоплука“(народни песни със съпровод на пиано), 2016г.;
 • „Дено са солзи капали, тамо са песни никнали“(народни песни със съпровод на пиано), 2017г.
По-важни творчески изяви:
 • Концертни изяви като солист в гр. Торонто (Канада) -2011, 2013 - по покана на бългаската общественост в Торонто;
 • Съвмести концерти с хор „Седянка“ (Орхус, Дания) - вокален педагог, солист и хорист -2004 до днес;
 • Съвместни концерти с хор „Перуника “ (Стокхолм, Швеция) - вокален педагог,  солист и хорист - от 2014 до днес;
 • Многобройни концерти в България и чужбина с Академичен народен хор при АМТИИ„Проф. Ас. Диамандиев“ от 2003 до днес.
Обществена дейност:
 • Активно участие в конкурсите за млади фолклорни таланти, организирани от Национелен младежки фолклорен съюз като член на жури, както и в множество други фолклорни конкурси в страната;
 • ежегодно участие в Международен фолклорен семинар, организиран от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив