Димо Енев, Dimo Enev

доц. д-р ДИМО ЕНЕВ

Катедра "Хореография"

Служебен e-mail:
Телефон:
0894 433 809
Преподавател по:
„Хореографска композиция“, „Хореографска режисура“, „Постановка на танцови форми“, „Образци на Българската народна хореография“
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
Доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Български музикален и танцов фолклор, Българска народна хореография, Драматургия и композиция на танца
Преподавателски интереси в областта на:
Сценичното претворяване на темите от българския фолклор и история със средствата и възможностите на народния танц. Обогатяване, детайлизиране и иновации в интерпретирането на сценичното пространство и визия
Образование:
Висше, АМТИИ-Пловдив, специалност Българска народна хореография, бакалавър 1998г., магистър 1999г., доктор 2017г.
Членство в организации:
Член на Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД)
Участие в национални и международни проекти:

Участник в проектите на катедра „Хореография“:

  • „Изследователска експедиция на студенти и преподаватели от катедра „Хореография“ специалност „Българска народна хореография“ 2015-2018г.;
  • „Годишен концерт на катедра „Хореография“ 2010-2019г.
Награди:
Носител на наградата на Асоциация на хореографите в България (АХБ) „Златна муза 2019“ за хореография в областта на българския танцов фолклор.
По-важни публикации:

Статии:

  • Непознатият Еркеч“, 2013г, АМТИИ – Пловдив;
  • „Меденик и Сватбена елха от село Козичино (Еркеч) и участието на танца в тях“2013г., АМТИИ – Пловдив;
  • „Вопасът“ – мъжкият пояс в сватбената обредност на Еркеч“, 2015г., АМТИИ – Пловдив;
  • „Овчар и Юда девойка“ – творческият поглед на проф. Кирил Дженев към мистиката на родопския фолклор“  2019г., АМТИИ – Пловдив;
  • "Обредното претворяване на коледуването от гр. Съединение в танца „Куди“ на проф. Кирил Дженев", 2019г., АМТИИ – Пловдив;
  • Действения подход в изграждането на дивертисметния танц – основен белег в творчеството на проф. Кирил Дженев“, 2020г., АМТИИ – Пловдив

Книги:

  • „Непознатият Еркеч, пътят от младежката задявка до сватбата“ – публикуван дисертационен труд през 2019г., АМТИИ – Пловдив
По-важни творчески изяви:

Като изпълнител и творец в Ф.А. „Тракия“ – Пловдив от 1994г. взима участие във всички премиерни и юбилейни програми, ето и някои от тях: „Хубава Яна“, „Сирни заговезни, ден за прошка“, „Цветни щрихи от България“, „Фолклорни легенди“, „Коледна приказка“, „Среща на поколенията“, „Нощ на ансамблите“, „Танцът е преживяване“ „Земята на Орфей“, „Заедно“ и др.     

Автор е на танцовите постановки - „Странджанска импресия“ – Ф.А. „Тракия“ – Пловдив, 2011г. и „Първомайски майсторлъци“ - Ф.А. „Тракия“ – Пловдив, 2018г.
Обществена дейност:
В обществената си дейност е радетел за популяризирането на българския фолклор и неговото правилно интерпретиране