Красен Господинов, Krasen Gospodinov

КРАСЕН ГОСПОДИНОВ

Катедра "Хореография"

 

Роден на 26.05.1965 г. в с.Житница, Добричкo. Концертмайстор на Представителен акордеонен оркестър от 1978 г. до 1983 г. в гр. Добрич.

Завършва АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" през 1998 г. със специалност ''Педагогика на обучението по музика". Работи в Катедра ''Хореография'' от 1988 г. като корепетитор по:

  • ''Практика по български екзерсис";
  • "Български народни танци";
  • "Обработка на български народни танци";
  • "Постановка на танцови форми";
  • ''Хореографска композиция";
  • "Практика на преподаване на български народни танци";
  • ''Класическо репертоарно хор. наследство";
  • ''Фолклорни танци на народите"
  • и др.

Хоноруван преподавател от 2004 г. по ''Компилация'', от 2018 г. по ''Анализ на балетната музикална литература" и ''Корепетиция на Фолклорни танцови ансамбли".

Има издадени оркестрови музикални албуми с авторски композиции и аранжименти - Тематична и Сюжетна музика на фолклорна основа /Гега Ню/ и солови екзерсиси - Базисен и Специализиран /Музикален Свят/.

 

За контакт:

тел.:

e-mail: