Любомир Караджов, Lyubomir Karadzhov

проф. д-р ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
Преподавател по:
Връзки с обществеността; Медии и PR; Кризисен PR; Реклама; Медийно представяне на изкуството; Комуникации, изкуство, медии; PR акции и анимация
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Теория на публичните комуникации в изкуството; Кризисен PR на арторганизации; Медиевистика; Синергия на PR-а и рекламата в изкуството;  Невербална комуникация, Рекламни и PR послания; PR-ът като събитиен мениджмънт, Артмениджмънт; Продуцентство
Преподавателски интереси в областта на:
Теорията и практиката на PR като стратегическа мениджърска функция в управлението на арторганизациите; Креативни технологии в сферата на арт PR-а и рекламата;  Фукционални и технологични специфики на електронните и печатни медии; Проблеми на субекта и обекта на PR- комуникацията, Комуникационните модели на Груниг.
Образование:
 • Българска филология, СУ „Св. Климент Охридски“, 1989;
 • Магистър по финанси, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003 г.;
 • Доктор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, 2014 г.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • Ръководител на проекта „Научно-практическа конференция с международно участие „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, АМТИИ, 2017;
 • Ръководител на проекта „Научно-практическа конференция с международно участие „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, АМТИИ, 2020;
 • Експерт по комуникациите на проект „Национални награди за актьорско майсторство „Любимец 13“, Драматичен театър „Апостол Карамитев“-Димитровград, 2016, 2017 г.;
 • -участник в 11 международни научни конференции от 2013 до 2020 вкл.
Награди:
 • от Община Пловдив за „Спортен журналист на годината на Пловдив“, 1999;
 • от БНР - Радио Пловдив за авторството на художествено-документален филм във връзка с 50-годишнината на Радио Пловдив и създаване на „правдив образ на медията и ролята и в социалното, политическо, икономическо и културно развитие на Пловдив и региона“, 2005 г.;
 • от Съвета на директорите на Международен панаир-Пловдив за „Креативна PR концепция за дейността на Международен панаир-Пловдив“, 2007 г.;
 • от дружество „Новиз“ АД за „Обективно отразяване на спомоществователната мисия на дружеството за развитието на Пловдив“, 2007 г.;
 • от Съюза на международните превозвачи за „Професионално реализирана PR концепция на Съюза на международните превозвачи“, 2014 и 2016 г.;
 • от проектантския екип, реализирал спортната база на ФК „Ботев“ в Коматево и стадион „Христо Ботев“ в Пловдив за „Проявен висок професионализъм при осъществяването на авторска PR концепция и комуникационна политика за формиране на активна гражданска позиция относно проекта „Спортна база на ФК „Ботев-Пловдив“, 2014 г.;
 • от Сдружение за правна помощ на потребителите за „Професионална PR концепция за изграждане на обществено доверие и сътрудничество между СППП и гражданското общество“, 2015 г.;
 • от Драматичен театър „Апостол Карамитев“-Димитровград за  „Професионална работа като PR експерт на проекта „Национални награди за актьорско майсторство „Любимец 13“ през 2016 и 2017 г.“, 2017 г.;
 • от Община Балчик за „Формиране и осъществяване на фестивална комуникационна стратегия за работа с медиите преди и по време на провеждането на Националния фолклорен фестивал „Море от ритми“-Балчик, 2018 г.;
 • и др.
По-важни публикации:
 • Монография „Кризисен PR на арторганизации“, АМТИИ, 2015;
 • Монография „Публични комуникации в изкуството“, АМТИИ, 2018;
 • „Пътят на актьора“ – авторска книга, съдържаща очерци за водещи български актьори, 2016;
 • „АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в медиите между 50-та и 55-та годишнини на академията (2014-2019)“, книга с авторски текстове, отпечатани в медиите в периода 2014-2019, 2020 г.;
 • автор на научни доклади, представени на повече от 11 международни и множество национални научни конференции, сред които:
  • „За някои потенциални кризи, заложени в същността на арторганизациите“, 2015;
  • „Специфики на изкуството като среда за публичните комуникации“, 2017;
  • „Общественият консенсус за рекламата в изкуството“, 2017;
  • „Обществени ползи и публични комуникации в изкуството“, 2017;
  • „Аспекти на хронотопа в публичните комуникации в изкуството“, 2018;
  • „За хоризонта на очакване и комуникационната лингвистика в изкуството“, 2018;
  • „Какво вижда PR-ът през „Прозореца на Овертон“, 2019 и мн. др.
По-важни творчески изяви:
 • автор и водещ на икономическото предаване „Бизнес магазин“ от поредицата „За един милиард“ по Канал 1 на БНТ, 1992-1993 г.;
 • автор и водещ на магазинното предаване „Винаги в неделя“ по БНТ-Пловдив с авторски интервюта на творци като проф. Иван Спасов, Димитър Киров, Анастас Константинов, Цветана Манева, Теодосий Спасов, Борис Годжунов, Мими Иванова и мн. др., 1994-1998 г.;
 • автор и водещ на „Стадион“ по БНТ-Пловдив, първото спортно предаване на живо в телевизионния ефир на Пловдив, 1999-2003 г.;
 • автор и водещ на икономическото предаване „100%“ по БНТ-Пловдив, 2003-2008 г.;
 • автор на излъчвани в праймтайма на БНТ телевизионни рекламни клипове за МАN, FORD, SHELL, Минерална вода „Михалково“, хотел „Добруджа“ в Албена и др.;
 • автор, сценарист и продуцент на филми, реализирани в БНТ, ТВ „Евроком България“ и Нова българска телевизия, сред които:
  • „ДЕУ-добрите стопани на големия дом“ за компанията ДЕУ, сниман в Република Корея, автор и сценарист Любомир Караджов, режисьор Ганчо Йотов, 1993;
  • „SHELL в България“, автор и сценарист Любомир Караджов, оператор Костадин Караманов; 1994:
  • “Солун, панаирът“, сценарий и режисура Любомир Караджов, оператор К. Караманов, 1994;
  • „По-близо до слънцето“, филм за ВВС, сценарий и режисура Любомир Караджов, оператор К. Караманов, А. Маринов; 1994;
  • „125 години български митници“, сценарий и режисура Любомир Караджов , оператор В. Палейков, 2004;
  • „50 години радио Пловдив“, сценарий и режисура Любомир Караджов, оператор А. Маринов, 2005;
  • „Международният есенен панаир“, сценарий и режисура Любомир Караджов; оператор В. Палейков, 2007;
  • „Хотел Тримонциум“, сценарий и режисура Любомир Караджов, оператор В. Палейков, 2007;
 • Ръководство на  уъркшоп „Кризисният PR в изкуството“, проведен в Национална музикална академия-София; 2017 г. и два уъркшопа „Изкуството на публичните комуникации“,  проведени  по покана на СППП, 2018 г.
 • PR мениджър на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив.
Обществена дейност:
Член на УС на фондация „Пловдив 2019“