Мария Акрабова, Maria Akrabova

МАРИЯ АКРАБОВА

Катедра "Музикален фолклор"

 

Мария Акрабова е родена в гр. Пловдив.

През 1977 г. завършва НУМТИ "Добрин Петков" със специален инструмент пиано, а през 1982 г. - АМТИИ със специалност Музикална педагогика.

От 1983 г. работи корепетитор и учител по пиано в детска музикална школа към читалище "Захари Стоянов", училище "Димитър Матевски" и Център за работа с деца.

от 1990 г. до момента работи като корепетитор в АМТИИ - катедра "Музикален фолклор".

През годините е участвала във всички изпити и концерти (приемни, годишни, държавни, дипломни, продукции и музикални срещи) на специалностите "Изпълнителско изкуство - народен инструмент или народно пеене", "Педаогика на обучението по музика", "Дирижиране на народни състави" и към Департамент за езикова и специализирана подготовка.

За контакт:

тел.:

e-mail: