Николай Гурбанов, Nikolay Gurbanov

гл. ас. д-р НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ

катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
089 696 78 74
Преподавател по:
Дирижиране на народен хор от клавир, Дирижиране на народен оркестър от клавир, Свирене в народен оркестър, Курсов ансамбъл
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
дотор
Основни изследователски интереси в областта на:
вокално-инструменталната българска народна музика, хорово и оркестрово дирижиране, музикознание и етномузикознание
Преподавателски интереси в областта на:
хорово и оркестрово дирижиране, инструментознание, хорознание, музикология, етномузикология, педагогика на обучението по музика
Образование:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, юни 2017, магистър в специалност „Дирижиране на народни състави“
Членство в организации:
„Музикаутор“
Участие в национални и международни проекти:
 • Директор на Национален конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ – Пловдив, 2015 – 2020;
 • Главен организатор на Национална фолклорна среща „Мост между поколенията“ – Търговище, 2021;
 • Член на жури на МФФ „Атлиманска огърлица“ – град Китен, 2014-2020.
Награди:
 • Грамота от Министъра на културата. София, 2014;
 • Приз „Златна палка“ от Национален конкурс за диригенти. Шумен, 2016;
 • Трета награда и награда на публиката от VII Национален конкурс „Нова българска музика в 7/8“ – гр. Чепеларе, 2018 г.
По-важни публикации:
 • „Трънке, Тудорке, черна чирешо“ на Красимир Кюркчийски през призмата на обучението по дирижиране на народни състави“, Сборник „Пролетни научни четения, 2013“, АМТИИ – Пловдив;
 • „Сватбеният обичай на гагаузите в Североизточна България, повлиян от фолклора на останалото местно население“, Сборник „Пролетни научни четения, 2014“, АМТИИ – Пловдив;
 • „Варненски танц, варненски кючек, български кючек или кашик авасъ и кадънджа“, Сборник „Пролетни научни четения, 2015“, АМТИИ - Пловдив;
 • “Билингвизмът при гагаузите и отражението му върху именуването на техните песни, танци и инструментали”. Сборник „Пролетни научни четения, 2016“, АМТИИ – Пловдив;
 • “Овладяване и усвояване на партитурата за народни състави - през призмата на начинаещия диригент”. Сборник „Пролетни научни четения, 2017“, АМТИИ – Пловдив;
 • „Развитие на българския оркестър от народни инструменти от петдесете години на двадесети век до наши дни“. Сборник „Пролетни научни четения, 2018“, АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив;
 • „Приносът на оркестъра от народни инструменти в еволюцията на българската народна музика“. Сборник „Пролетни научни четения, 2019“, АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив;
 • „За строя на оркестъра от български народни инструменти“. Втора Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ 2019, АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив;
 • „Гагаузите в североизточна България, хипотези за българския им произход“, Сборник „Културен семинар НЕПОЗНАТИТЕ“, 2018 г., АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив;
 • „Сюитите за оркестър от български народни инструменти в творчеството на Коста Колев“ (с примери от „Плевенска сюита“ и „Пазарджишка сюита“). В: Музикален логос – електронно научно списание, м. май, 2020;
 • „Общ преглед върху творческото наследство на Коста Колев и някои негови отражения в съвремието“. Международна научна конференция “Народното творчество в съвременното културно пространство“;
 • 2020. Държавен музикално-педагогически институт „М. М. Ипполитова – Иванова“ – Москва, Русия.


Монография:

 • „Минко Костадинов – майсторът на двугласната гайда“, 2013 г.

Учебно-репертоарни пособия:

 • „Народни песни с клавирен съпровод“ , 2013 г. (БНМФС) автор и съставител;
 • „Песни за народен хор от съвременни автори“, 2015 (БНМФС) автор и съставител;
 • „Пиеси за народен оркестър“, 2016 (АМТИИ – Пловдив) в съавторство с проф. д-р Костадин Бураджиев.

Участие в учебно-репертоарни пособия:

 • „Народни песни от шоплука с клавирен съпровод“, 2016 г. (АМТИИ – Пловдив), съставител: гл. ас. д-р Данка Цветкова;
 • „Песен синор няма“, 2018 (АМТИИ – Пловдив), съставител: гл. ас. д-р Данка Цветкова;
 • „Народни песни от тракия и странджа“, 2019 г.. (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив), съставител: Иван Огнев;
 • „Пиленце, пъстро славейче, пееш ли пиле, плачеш ли ...“, 2019 (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – град Пловдив), съставител: Филип Синапов.
По-важни творчески изяви:

Музикални албуми:

 • 2006 г., „Млада Добруджа“, МК „Милена рекърдс“ (участние като изпълнител);
 • 2009 г., „Ново начало“, МК „Родолюбие“ (участние като изпълнител);
 • 2012 г., „Феникс“, МК „Sunrise marinov” (участние като изпълнител);
 • 2016 г., „Наследство“, МК “Sunrise marinov” (участние като изпълнител);
 • 2018 г., „Моето пеещо бродилово“ самостоятелен албум на народния певец Костадин Михайлов , МК „Sunrise marinov” (участние като автор на аранжиментите);
 • „Обаяние“, 2019, женски народен хор „БОРЯНА“ (участние като диригент и продуцент);
 • 2016-2020 г. – артист-солист в НФА „Българе“;
 • 2019 г. – самостоятелни концерти на женски народен хор „Боряна“:
  - октомври – град Димитровград;
  - декември – град Пловдив (09.12. в Радио Пловдив и 24.12. на площад „Стефан Стамболов“.
 • 14-17 декември 2019 г. турне в Архангелска област – Руска федерация
Обществена дейност:
-