Стефан Йорданов, Stefan Yordanov

доц. д-р СТЕФАН ЙОРДАНОВ

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
0887 61 06 06
Преподавател по:

„Обработка на български народни танци“, „Образци на българската народна хореография“, „Български народни танци“

Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Българския народен танц и хореография
Преподавателски интереси в областта на:
Българския народен танц и хореография
Образование:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, Българска Народна Хореография, 2008г.
Членство в организации:
Съюз на учените в България
Участие в национални и международни проекти:
“Европейска нощ на учените“ - всяко издание от 2013 до 2019
Награди:
 • 2018г. –  „Брозова лира“ от СБМТД;
 • 2011 г. –  Първа награда на общински преглед на сценичното любителско творчество Пловдив;
 • 2009г. – Първа награда за ансамбъл в международен фолклорен фестивал в гр. Агридженто, о. Сицилия, Италия;
 • 2008г. –  Първа награда за ансамбъл в международен фестивал в с. Струмяни, Сандански.
По-важни публикации:
 • Докторат на тема: „Обработката на българските народни танци като основа за сценичното им претворяване”;
 • „Реквизита и неговото място в българския народен танц” - статия публикувана в списание „Музикални хоризонти”. Издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Година XLVIII, брой 6, 2014. ISSN 1310-0076. Статията е поместена на страници 23 и 24;
 • „Историческата възстановка в Перущица, представена като музикално-театрален спектакъл” – доклад публикуван в Сборник „Пролетни научни четения 2016“, Пловдив, издателство, „Макрос“ стр.130-134, ISSN13-14-7005;
 • „За сценичното претворяване на българските народни танци и концерт-спектакъла „Лебедово хоро“– доклад публикуван в Сборник „Пролетни научни четения 2016“, Пловдив, издателство „Макрос“ стр.143-148, ISSN13-14-7005;
 • „Никола Колев и неговият принос за развитието на българските народни танци“ – доклад публикуван в Сборник, „Втора международна научна конференция НАУКА, ОБРАЗУВАНИЕ ИИНОВАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА 2019 г., АКАДЕМИЯ ЗАМУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО “ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ” – ПЛОВДИВ“ Първо издание - Пловдив, 2019,ISBN 978-954-2963-56-1 стр. 290 – 297;
 • „Мястото на хореографа Иван Иванов в сценичното претворяване на българския фолклорен танц” – доклад публикуван в „е-JOURNAL VFU” електронно списание, издавано от Варненскиясвободен университет „Черноризец Храбър” 2020г., ISSN 13137514, https://ejournal.vfu.bg/pdfs/St.Yordanov_publikacia%20za%20horeografa%20IVAN%20IVANOV.pdf
По-важни творчески изяви:

Като хореограф – режисьор доц. д-р Стефан Йорданов е създател на спектаклите:

 • 2011 „Лебедово хоро“;
 • 2013 „Вълшебството на коледа“;
 • 2014 „Сърцето и душата на българина във фолклорния танц“;
 • 2014 „Опиянението, страданието и мечтата на Перущица“;
 • 2016„Памет за Перущица“;
 • 2018 „10 – години АФА“;
 • 2019 „Будна Перущица“;
 • 2019 „Родопска сватба“;
Автор е на дивертисментни танци за детски танцови състави, самодейни и професионални ансамбли, три големи сюити – „Тракийска сюита“, „Добруджанска сюита“ и „Шопска сюита“, камерни танци, тематични и сюжетни танци както и съавторство в различни постановки и спектакли, консултант в кино прожекциии и автор на танци в театрални постановки.
Обществена дейност:
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ в ЦДГ „ВЯРА“;
 • Участвам като член на жури в различни престижни фолклорни фестивали и конкурси в страната;
 • Изнасям редица концерти с колективите, които ръководи, за да популяризирам българския музикално-танцов фолклор в България и чужбина.