Сюзанна Арутюнян-Василевска, Syuzanna Arutyunyan-Vasievska, снимка Георги Вачев, photo Georgi Vachev

доц. д-р СЮЗАННА АРУТЮНЯН-ВАСИЛЕВСКА

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
-
Телефон:
-
Преподавател по:
 • „Артмениджмънт“
 • „Маркетинг и творческа дейност“
 • „Интегрирани маркетингови комуникации“
 • „Реклама и изкуства“
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
-
Преподавателски интереси в областта на:
-
Образование:

Сюзанна Арутюнян-Василевска завършва средно-специално образование като артист-инструменталист, педагог в НУМТИ „Добрин Петков“ гр. Пловдив  със специален инструмент пиано.

Висшото си образование продължава  в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив, където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика“ и магистърска степен  по специалност „Артмениджмънт“.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
Награда на ректора през 2019 година за висока активност в учебния процес и творчески постижения на възпитаниците.
По-важни публикации:
 • Докторат на тема: „Културен БРАНД“;
 • Хабилитационен труд на тема: „Маркетингов подход в управлението на музикално-сценичните изкуства“;
 • Съавтор на първия учебник по Артмениджмънт в България;
 • „За релациите изкуство – артклъстери  и креативни индустрии”, Годишник на Академията за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – 2010 г.;
 • „Необходимост от икономически знания в образованието в сферата на сценичните изкуства” в издание „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, издателство – Международно висше бизнес  училище, 2012 г.;
 • „Пъблик релейшънс и изкуства“. Годишник на Академията за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство – 2012 г.;
 • „Културен бренд. “To be or not to be”. Научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2013г.;
 • “Маркетинговото проучване като вид комуникация за преодоляване на бариерите при навлизане на пазара на изкуствата”. Научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2014 г.;
 • “Teatro alia Scala – тайната на легендата”. Международна научно-практическа конференция на тема “Мениджмънт и маркетинг в изкуствата”. Сборник доклади издаден през 2015 г.;
 • “Flash mob истерия или новият маркетингов инструмент на 21 век”. Международна научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. Сборник доклади издаден през 2016 г.;
 • “Защо да брандираме изкуството?“. Международна научно-практическа конференция на тема “Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. Сборник доклади издаден през 2018 г.;
 • "Влиянието на пандемията от COVID - 19. Предизвикателствата и най-засегнатите области на културата". Международната научно-практическа конференция "Управленски и маркетингови проблеми в изкуството", 2020 г.
По-важни творчески изяви:
Има множество менажирани и реализирани музикални проекти и театрални спектакли из всички големи и малки сцени на България, както и в чужбина.
Обществена дейност:
От 2006 година е маркетинг мениджър на Драматичен театър – Пловдив и личен мениджър на българският  артист, автор и  режисьор Камен Донев.