Васил Василев, Vasil Vasilev

доц. д-р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

катедра "Музикален фолклор"

Служебен e-mail:
Телефон:
0889 610052
Преподавател по:
Кавал, Камерни инструментални ансамбли
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Кавалджииското изпълнителско изкуство
Преподавателски интереси в областта на:
Кавала, Камерните инструментални ансамбли, Педагогическа практика
Образование:
Магистър Изпълнителско изкуство, Кавал, 2007г.
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
2020г.,, Сценични ризи за Академичен народен оркестър”
Награди:
2020г. - Грамота и медал за участие на "Пети народен събор Пловдив” - парк , Лаута”, 19-20 септември.
По-важни публикации:
  • Характерни особености на съвременното кавалджийско изпълнителско изкуство (книга на базата на защитен дисертационен труд), Пловдив: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев, 2019.;
  • Участие в Национална научна конференция,, Пролетни  научни четения ”2020г. с доклад на тема ,,Употребата на кавала в камерно-инструменталните и вокално-инструменталните камерни състави”
По-важни творчески изяви:
  • 2019г. Участие в концерт спектакъл по повод 110г. от рождението на Н. Вапцаров в НДК;
  • 2020г. Концерт с,, Мистерията на Българските гласове “на празника на гр. Сливен;
  • Участие в докторански концерти.
Обществена дейност:
-