Владимир Владимиров, Vladimir Vladimirov

доц. д-р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

Ръководител катедра "Музикален фолклор"

Телефон:
0896 750026
Преподавател по:
Тамбура, Педагогическа практика, Академичен народен оркестър
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Етномузикология, Органология и акустика на фолклорните инструменти, Методика и методология на обучение
Преподавателски интереси в областта на:
Изпълнителско изкуство, Методика на преподаване, Дирижиране на народен оркестър, Обработка и оркестрация за народен оркестър
Образование:
АМТИИ - Пловдив, Магистър, специалност “Дирижиране на народни състави”, 2002
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:
 • Rila Music Exchange 2015-2019;
 • Fidlers on the move – Gent /Belgium/ 2018/2016;
 • „Майсторите“ 2016;
 • „Непознатите“ 2018/2016
Награди:
 • „Кристална лира” на СБМТД за 2013 г. с АНО;
 • Първа награда с АНО от Международен конкурс „Фолклор без граници” Добрич – Албена 2010;
 • Втора награда за инструментална пиеса от конкурса Нова българска народна музика в 7/8 - Чепеларе 2007;
 • Първо място с Академичен народен оркестър от 12 Творческа среща Котел – 2005;
 • Гран при и Първа награда от Международен конкурс „Фолклор без граници” Добрич – Албена 2004.
По-важни публикации:
 • Владимиров, В. Пиеси за тамбура и пиано, АМТИИ, 2005;
 • Бураджиев, К., Вл. Владимиров, Методика на обучението по тамбура, АМТИИ, 2005;
 • Владимиров, В. Пиеси за тамбура и пиано, II  част (+CD), АМТИИ, 2011;
 • Владимиров, В. Няколко мита за тамбурата, Годишник на АМТИИ – Пловдив, 2011, 180–184;
 • Владимиров, В. Няколко щриха около появата на съвременната българска тамбура, В: Пролетни научни четения, АМТИИ – Пловдив, 2012, 130-137;
 • Владимиров, В. Тамбурата на Вазовия хаджи Ахил, Годишник на АМТИИ – Пловдив, 2012, 169–172;
 • Владимиров, В. Тамбура и модерност, В: Пролетни научни четения, АМТИИ – Пловдив, 2013, 148–152;
 • Владимиров, В. Tanbur bulghary – още един ракурс на въпроса за „българската следа” в историческия път на тамбурата, Музикални хоризонти, 6/2013, 13–15;
 • Владимиров, В. Приносът на майсторите–лютиери в еволюцията на българската тамбура, В: Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще, т.IX, Габрово, 2014, 331-345;
 • Владимиров, В. Митотворчеството продължава, В: Пролетни научни четения, АМТИИ – Пловдив, 2015, 137-146;
 • Владимиров, В. Тракийската тамбура – поява и влияние. Връзка с процесите на модернизация и глобализация на фолклорната ни традиция, В: Известия на тракийския научен институт, 2015, ISSN 1312-6741, 358-364;
 • Владимиров, В. Солови пиеси и етюди за тамбура, АМТИИ, 2015;
 • Владимиров, В. Тамбурата – пътеки към изпълнителското майсторство, АМТИИ, 2015;
 • Владимиров, В. Пазители на традицията, Сборник с доклади „Непознатите”, АМТИИ – Пловдив, 2016, 77-81
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-