Борис Минков, Boris Minkov

доц. д-р БОРИС МИНКОВ

Катедра "Приложни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0886 833 967
Преподавател по:
Теория на фотографията; История на киното; Фотографско изкуство; Теория на пластичните изкуства
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
културна история; история на литературата; жанрова типология; медийна теория; градско пространство
Преподавателски интереси в областта на:
анализ на визуални произведения; филмов анализ; теоретически диспозитиви на модернизма
Образование:
СУ Св. Климент Охридски, българска филология, 1995
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
-
По-важни публикации:
  • Град – междинни полета. Пловдив: Жанет-45, 2011. 312 с. ISBN: 978 954 491 691-6;
  • Новелата между статута и статуса на сокола. Пловдив: Летера, 2007. 166 с. ISBN: 9789545165788.
По-важни творчески изяви:
  • Презапис или другият куфар в Берлин. Пловдив: Жанет-45, 2013. 348 с. ISBN: 978 954 491 903-0;
  • Ловци на балади или scherzo cantabile. Пловдив: Дом за литература и книга, 1999. 192 с.  ISBN: 954-9824-04-7.
Обществена дейност:
Издател на списание „Страница“ и председател на УС на Сдружение Литературна къща