Елена Кантарева-Дечева, Elena Kantareva-Decheva

доц. д-р ЕЛЕНА КАНТАРЕВА-ДЕЧЕВА

Катедра "Изящни изкуства"

Телефон:
0887 686618
Преподавател по:
Технология и техника на живописта, Технология и техника на стенописта, Иконопис, Стенопис, Композиция, Цветен етюд; Консервация и реставрация
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Консервация и реставрация, Опазване на културно наследство, Църковни изкуства; Технология и техника на живописта
Преподавателски интереси в областта на:
Технология и техника на живописта; Иконопис, Стенопис, Композиция, Цветен етюд;  Консервация и реставрация
Образование:
НХА, специалност - Консервация и реставрация, 1989 г.
Членство в организации:
 • СБХ секция “Реставрация”;
 • Асоциация на реставраторите в България;
 • Международен комитет за консервация на мозайки (ICCM);
Участие в национални и международни проекти:

2015– до днес
Проектиране, ръководство и изпълнение на реставрацията на подови мозайки от обект «Епископска базилика на Филипопол» по проект за «Консервация, реставрация, експониране и социализация на Епископска базилика на Филипопол» финансиран от фондация «Америка за България» и Община Пловдив.

2011 - 2014
Ръководство, проектиране и изпълнение на „Консервация и реставрация на мозайки” в проект на Министерство на културата за „Консервация, реставрация и експониране на археологически обект Малка Базилика – Пловдив” финасиран от фондация Америка за България и Община Пловдив.

2009
Ръководство и участие в проект организиран от  СНЦ „Български културни следи” и Община Пловдив на тема „Насърчаване поддържането на културно-исторически и природни обекти чрез обучение и интерпретация”

2008 – 2009
Реализиране на съвместен проект между Община Пловдив и СНЦ «Български културни следи» за инсталиране на културно-исторически пешеходни маршрути – Пловдив

2007
Организиране и участие в съвместен проект с Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ на тема “Планиране интерпретиренето на обекти паметници на културата” проведен в Национален парк “Кейп Код” и фондация “Фрийдъм Трейл” Бостън, САЩ

2005
Участие в реализацията на съвместен проект с Центъра за Художествена Консервация в Уилямстаун, САЩ за създаването на План за управление на археологически обект „Еирене” гр.Пловдив, чрез посещение на паметници от световно значение на територията на САЩ и обмяна на опит по тази тема с водещтите им специалисти в тази област

2003 - 2004
Спечелен проект от Посланническия фонд   на Държавния Департамент  на САЩ за консервацията,  реставрацията и експонирането  на антична  перистилна  жилищна сграда с подови  мозайки от 5-6 в от Филипопол. Ръководител на консервационно-реставрационните дейности.

Награди:
2020 г. награда Пловдив в категория „Опазване на Културното наследство и съхраняване на паметта“
По-важни публикации:
 • „Проучване на стенна декорация – живопис и пластика от Епископската базилика на Филипопол” Елена Кантарева-Дечева, Райна Дечева в Сборник с доклади от международна конференция на тема „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата” проведена в АМТИИ Пловдив – 24-26 октомври 2019 г., Plovdiv, 2019, ISBN 978-954-2963-56-1, стр. 385-390;
 • „Технико-технологични проучвания на подови мозайки от Епископската базилика на Филипопол” Елена Кантарева-Дечева, Райна Дечева в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 27-28 април 2018 г., Пловдив, ISSN 1314-7005, стр. 230-239;
 • „Нови мозаечни подове от  Епископската базилика на Филипопол“ в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 27-28 април 2018 г., Пловдив, ISSN 1314-7005, стр. 206-214;
 • „Нови стратиграфски проучвания на мозайките от Епископска базилика на Филипопол” в Сборник с доклади от международна конференция на тема „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата” проведена в АМТИИ Пловдив – 12-13 октомври 2017 г., 365-372;
 • „Епископската базилика на Филипопол. Реставрация на подовите мозайки” в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 2017, 220-227;
 • Episcopal Basilica of Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria) Conservation of the Mosaic Floors Elena Kantareva-Decheva, Rayna Decheva, Proceedings of the XIII Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Barcelona, Spain, 2017(под печат);
 • The Small Basilica Project. Conservation and Display of the Mosaic Floor. Elena Kantareva-Decheva, Proceedings of the XII Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Proceedings of the XIIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Algero, Italy, 2017;
 • Site Management Planning: Eirene Archaeological Site, Plovdiv, Bulgaria. Cynthia Luk,Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Proceedings of the XIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Meknes, Morocco, 2017, 189-198;
 • „Проектът Малка базилика. Реставрация и експониране на подовата мозайка” Годишник на АМТИИ 2016 г.;
 • Conservation and Restoration of  EIPHNH  Peristyle Building with Mosaic Floors dated from 4th-5th century AD from Ancient Philippopolis (Plovdiv), Bulgaria   Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk, Proceedings of the Xth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Palermo 2014,  471 – 481;
 • 2013 - “Подови мозайки от античния Филипопол-  проблеми    и  състояние” Списание „Проблеми на изкуството”   3/2013 г.,  стр. 13-16;
 • „Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол ( Пловдив, България) – проблеми и състояние”, „Годишник на АМТИИ”;
 • “Archaeological Sites with Mosaic Floors from Ancient Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria – Problems and Condition” Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk,Vol 1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia from 23-27 October, 2006,  Belgrade 2007, 227 – 232;
 • “Изкуството на иконописта”, списание “Пламък”, бр. 3-4, 2007 г., стр. 52 – 60;
 • “Нови консервационно-реставрационни техники и материали, използавни в Съединените Американски Щати”, Годишник на Археологически музей Пловдив, том Х, 2001 г., Пловдив, стр. 150 – 158.
По-важни творчески изяви:

2018
Проектиране и изпълнение на стенописи за купола на храм „Свети Николай” кв. Сарафово, гр. Бургас

2015-2016
Проектиране и изпълнение на икони и реставрация на иконостаса на храм „Свети пророк Илия” в с. Синапово.

2014
Проектиране и изпълнение на икони за иконостаса на храм „Свети Архангел Михаил” гр. Асеновград

2011 – 2012
Проектиране и изписване на 386 кв.м. стенописи за храм „Свети Георги Победоносец’ кв. Панчарево, София в колектив с доц. Дечко Дечев.

2009
Проектиране и изписване на 25 броя икони за Иконостаса на храм „Св. Георги” кв. Панчарево, гр. София в колектив с доц.Дечко Дечев.

2009 - 2013
Участие в Първо, второ, трето и четвърто биенале на Църковните изкуства Велико Търново 2009 г.; 2011; 2013 и 2015 г.

2003 – 2008                                                  
Изписване на стенописи в апсидата и купола на храм “Успение на пресвета Богородица” в КК Пампорово в съавторство с доц. Дечко Дечев

2005 - 2006   
Изписване на 40 броя авторски икони за иконостаса на катедрален храм  “Свети Висарион Смоленски” в гр.Смолян

2003
Изписване на стенописи в параклис “Свети Пантелеймон” в МБАЛ “Св. Пантелеймон” гр. Пловдив

2002   
Изписване на стенописи в параклис “Света преп. Петка” в гр. Рила

2001   
Изписване на две авторски икони на Св. апостол Ерм и 37 Пловдивски мъченици за църквите “Св. Марина” и “Св. Константин и Елена” Пловдив

1998 – 2001
Изписване на иконите от Царския ред и проскинетарии в храм “Успение Богородично” в КК Пампорово

Обществена дейност:
 • 2007 до днес - Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел «Български културни следи»;
 • 2008 - Представяне на проект „Културно-исторически маршрути Пловдив” на ежегодния форум на Европейския съюз „Дни на отворените врати”, проведен от 6 до 9 октомври 2008 г в Брюксел.