Галина Лардева, Galina Lardeva

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА-МИНКОВА

Декан на факултет "Изобразителни изкуства"
Катедра "Изящни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
-
Преподавател по:
История на изобразителното изкуството, Съвременна пластична култура
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
съвременно изкуство; история на изкуството, науки за визуалните образи
Преподавателски интереси в областта на:
изобразителното изкуство; съвременно изкуство, изкуствознание и кураторски практики
Образование:

НХА, магистър специалност Изкуствознание (1996)

Специализации:

 • 2010/2011- Свободен университет, Берлин при проф. Клаус Крюгер (DAAD стипендия). Тема на изследването: „Исторически следи в мисленето за визуалния образ”;
 • 2014– Cité internationale des Arts, Париж;
 • 1999 – Маркетинг и управление на културата по програма “Фар” към Министерство на културата
Членство в организации:
Член на секция Критика на СБХ и СБЖ
Участие в национални и международни проекти:

Куратор на национални и международни проекти:

 • 2020 (септември) – Места до поискване. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2019 (януари, октомври) – Необозримо за Кольо К. Градска художествена галерия Пловдив, НДК София;
 • 2019 (септември) – Поетика на образа. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2018 (април) -  Фланьорът и капаните на светлината. Галерия Cu29 Пловдив;
 • 2018 (септември) – Отвъд повърхността. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2017 (септември) – Плацебо. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2016 (септември) – Огледало. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2015 (септември) – Ан пасан. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2014 (септември) – Отстранени системи. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2013 (септември) – Форсиране на избора. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2008 (септември) – Концепции за образа. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2006 (ноември-декември) – Затворени портрети. Проект в рамките на Национална младежка изложба, СБХ, София;
 • 2000 (октомври) – Hold your breath. Съвместен българо-канадски проект на Център за съвременни изкуства (към ГХГ) – Пловдив и BLUNT (Канада). Лекция за съвременното българско изкуство в университета “Конкордия” – Монреал;
 • 2000 (септември) – Визия/Звук. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 1999 (май) – Алтернативните галерии на 90-те. Център за съвременни изкуства баня „Старинна“ Пловдив
Награди:
 • 2010 – Награда Пловдив за книгата “Изкуство на прехода“;
 • 2009 – Награда Южна пролет, Хасково, в раздел “Хуманитаристика”, за книгата “Изкуство на прехода“;
 • 2000 – Награда за кураторски проект “Четири състояния”. Национална младежка изложба София, Съюз на българските художници.
По-важни публикации:

А) Монографии

 • Художественото произведение като автопоетическа система. П.: Жанет-45, 2017;
 • Изкуство на прехода. П.: Жанет-45, 2008;
 • Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално изкуство в България, изд. “Жанет 45”, Пловдив, 2009.

Б) Избрани статии:

 • Снемане на отношението между революция и еволюция в историческото изучаване на изкуството - Сборник „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, стр. 324- 332;
 • Приносът на Макс Имдал за една цялостна археология на виждането- Сборник Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, 24/26 октомври 2019, стр. 378-384;
 • Автопоезис – основания на едно понятие, В: сп. Проблеми на изкуството, бр. 3, 2016, с. 3-11;
 • „Внимание- авторът е сред вас! Основания на Московския концептуализъм“, В: сп. Страница, Пловдив, бр. 3,  2016;
 • Автобиографизъм и автопоезис в творчеството на Мартин Кипенбергер, В: Изкуствоведски четения 2013. Институт за изследване на изкуствата (БАН), 2013, с. 561-569;
 • Visualisierungen des Umbruchs. Strategien und Semantiken von Bildern zum Ende der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Hrsg. von Ana Karaminova und Martin Jung. Frankfurt am M. u.a.: Peter-Lang-Verlag, 2012, S. 89-102;
 • „Група Ръб”, В: 120 години българско изкуство 1892-2012. Дружества, съюзи, групи. изд. Фондация Поддържане на изкуството в България, 2012, стр. 294-295;
 • Бодрияр и фотографията, В: Пролетни научни четения 2012. Сборник. П.: АМТИИ, с. 189-194;
 • Modern Bulgarian painting: contemporary rebuses, In: RES. Art of world/ world art, Nr. 2, May 2008, рр. 94-99;
 • Неконвенционалните форми и проблемът “традиция” в българската изкуствоведска практика от края на 80-те и началото на 90-те години”, В: Изкуство и контекст. Текстове от Трета младежка конференция (октомври 2006), София, 2008, с. 129-144.
По-важни творчески изяви:
-
Експертни активности:
 • Главен редактор и съставител на академичното издание АРТспектър на  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“;
 • Член на редакционната колегия на списание Страница;
 • Рецензент на списание Проблеми на изкуството, Институт за изследване на изкуството, БАН;
 • 2019, януари- член на жури за кураторски проект за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство 2019. Министерство на културата, София;
 • 2016-2017 – външен експерт в жури по Отворената покана за нови проекти и по апликационната книга на програмата на ОФ„Пловдив 2019“;
 • 2014 – член на работната група „Образование” за изготвяне на културна стратегия за развитие на Пловдив;
 • от 2013 – артистичен директор на Национални есенни изложби в Пловдив.