Григор Григоров, Grigor Grigorov

ст. преп. ГРИГОР ГРИГОРОВ

Катедра "Изящни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0896 48 22 74
Преподавател по:
графика , композиция по графика , графични техники ,  предпечатна подготовка , шрифт , проложна фотография
Академична длъжност:
старши преподавател
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
-
Преподавателски интереси в областта на:
-
Образование:
АМТИИ - "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, 2013 г. Магистьр графика
Членство в организации:
СБХ
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
2020 м. юни изложба галерия Капана – Пловдив,
м.ноември изложба ХГ Ст. Доспевски - Пазарджик
Обществена дейност:
-