Кирил Чапликов, Kiril Chaplikov

доц. КИРИЛ ЧАПЛИКОВ

Катедра "Приложни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0898 44 55 20
Преподавател по:
Оркестрово дирижиране, Хорово дирижиране, Учебен хор, Свирене в оркестър, Интерпретация с диригент, Академичен оперен театър, Оркестрови стилове
Академична длъжност:
Доцент
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
Класическа музика
Преподавателски интереси в областта на:
Оркестрово и хорово дирижиране
Образование:
ДМА „П.Владигеров“- София, Специалност - Симфонично и оперно дирижиране и Хорово дирижиране
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-