Красимира Филева, Krasimira Fileva

проф. д-р КРАСИМИРА ФИЛЕВА

Катедра "Изящни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0877 211 776
Преподавател по:
Пиано (задължителен инструмент), Съвременна клавирна култура, Анализ и интерпретация на клавирна литература
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
клавирно изпълнителство, методика на преподаване на пиано, урокът по музика в общообразователното училище, музикална теория, музикална психология, анализ на клавирна интерпретация, съвременна клавирна култура
Преподавателски интереси в областта на:
клавирно изпълнителство, методика на преподаване на пиано, анализ на клавирна интерпретация, съвременна клавирна култура
Образование:
 • НМА „Проф. Панчо Владигеров“, пиано;
 • 1983, СУ „Св. Климент Охридски“, докторат по психология, 1996.
Членство в организации:
ISME (Международно общество за музикално образование)
Участие в национални и международни проекти:
2014, 2015, 2017 – Съставител, гост-главен редактор и рецензент на 3 специални броя на International Journal of Literature and Arts, издаван в САЩ. Сред авторите на статии има участници от България, Китай и Кипър.
Награди:
 • Златен медал за отлично учение – 1979 г.;
 • Най-добра научна разработка в направление „Педагогически науки” на Тракийски университет – Стара Загора – 2005 г. за доклада „Усвояване на информация чрез онагледяване на урока по музика”;
 • Една от най-добрите статии на списание International Journal of Humanities and Social Science – статията „Необичайното звучене и драматургията в клавирните творби на Димитър Ненов” – 2013 г.;
 • Трета награда на Международен Московски онлайн Музикален Конкурс Русия, в дует с Дамян Йорданов – 20. 12. 2020;
 • Първа награда и златен медал на Sopravista International Online Festival-Contest“Future Stars”, Италия, в дует с Дамян Йорданов – 30. 01. 2021;
 • Първа награда и златен медал на Международния фестивал на изкуствата с конкурсен характер „Българската душа на святата земя“ - Израел, 25. 04. 2022;
 • Почетно споменаване от MAP International Music Competition, 2021.
По-важни публикации:

Автор на монографиите:

 • „Структурни принципи в клавирното творчество на Димитър Ненов“;
 • „Креативност и творчество чрез електронни учебници по музика“;
 • „Анализ на клавирна интерпретация“;
 • „Концепцията на пианиста-изпълнител за музикална творба“;
 • „Развитие на въображението на учащия изпълнител на музика“;
 • „Българска народна музика в камерното творчество на Николай Стойков“.

Автор на три студии, на университетски учебник „Методика на преподаване на пиано“, университетски учебник "Въведение в музикалната психология", на над 200 публикации в България, Русия, САЩ, Япония, Индия, Германия, Украйна, Обединени арабски емирства, Турция, Гърция, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна
Македония.

Съавтор на 3 университетски учебника, на 7 учебни комплекта по музика (1. - 7. клас) за общообразователното училище в България и автор на електронните учебници към комплектите.

По-важни творчески изяви:
 • Участие в концерт със Симфоничния оркестър на ОФД – Пловдив – 1978 г.;
 • Рецитал „Славянска музика за пиано“ в Атина, Гърция – 1999;
 • Солови участия в България и чужбина – Унгария, Чехия;
 • Участия в концерти с белгийската певица Мария Клейманс – София – НДК, Пловдив – Балабанова къща;
 • Компактдиск „Български клавирни миниатюри“;
 • Записи на произведения за пиано за учебните комплекти по Музика за 1. - 7. клас на бщообразователното училище.
Обществена дейност:
 • От 2016 г. е член на редакционния съвет на „Международный научный журнал“ - Москва – Харков – Астана – Виена, отразен от Google Scholar.
 • От 2017 г. е член на редакционния съвет на „Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение“. Журналът е отразен в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index