Мариян Хаджиев, Marian Hadzhiev

ст. преп. МАРИЯН ХАДЖИЕВ

Катедра "Приложни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0898 306 444
Преподавател по:
Физическо възпитание и спорт
Академична длъжност:
старши преподавател
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
интердисциплинарна сравнителна семиотика
Преподавателски интереси в областта на:
Физическо възпитание и спорт
Образование:
НСА, 1983, водни спортове, магистър
Членство в организации:
Българска федерация по гребане, международен съдия
Участие в национални и международни проекти:
1997 г. Световно първенство по гребане
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-