Стоян Лазаров, Stoyan Lazarov

преп. СТОЯН ЛАЗАРОВ

Катедра "Приложни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0885 87 70 55
Преподавател по:
Сценография, Цветознание, Цветен етюд, Рисуване
Академична длъжност:
-
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
Сценографията
Преподавателски интереси в областта на:
Сценографията
Образование:
НХА, специалност ,,Сценография“, Магистър,1992 г.
Членство в организации:
СБХ
Участие в национални и международни проекти:
2020, 2019  Българско-френски проект „Изграждане на художествено осветление за театър’’
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
  • Проектиране и реализиране на сценична среда по международния проект ,,Растем заедно’’;
  • участие в изложби на галерия ,,SG’’ и галерия ,,Тераарт’’.
Обществена дейност:
  • Реализиране на изложба на дипломници от специалност,,Сценография” в Народна библиотека ,,Иван Вазов’’;
  • Участие в международен проект,, Растем заедно’’.