Свилен Костадинов, Svilen Kostadinov

доц. СВИЛЕН КОСТАДИНОВ

Катедра "Изящни изкуства"

Служебен e-mail:
Телефон:
0889 874 736
Преподавател по:
скулптура, композиция на скулптурата
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
скулптура от камък
Преподавателски интереси в областта на:
скулптурния етюд, скулптурната композиция, реализация на скулптура в траен материал
Образование:
ВТУ – факултет изобразителноизкуство, скулптура – 1978 г.
Членство в организации:
СБХ, ДПХ, AIESM
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-