Васил Колев, Vasil Kolev

доц. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

Катедра "Дизайн"

Служебен e-mail:
-
Телефон:
-
Преподавател по:
 • Управление на проекти;
 • Разработване и управление на проекти;
 • Културен туризъм.
Академична длъжност:
Доцент
Научна степен:
Доктор
Тема на дисертационен труд: "Методология в управлението на проекти и особеностите ѝ в арторганизациите“
Основни изследователски интереси в областта на:
 • Управление на проекти;
 • Артмениджмънт.
Преподавателски интереси в областта на:
-
Образование:
АМТИИ, магистър Артмениджмънт (2010)
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • Проект "Пролетни научни четения 2015" – АМТИИ;
 • Проект "Пролетни научни четения 2016" - АМТИИ;
 • Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ), ДМ 05/2/2016, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени 2016, период на изпълнение: декември 2016 – декември 2018 година;
 • Международна конференция на тема: „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата“, ПМНФО/21/ 11.10.16, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на международни форуми, период: октомври 2017;
 • Проект "Пролетни научни четения 2018" - АМТИИ;
 • Researchers in the knowledge triangle’ — ‘K-TRIO 3’ (‘GA-818757 — K-TRIO 3 — H2020-MSCA-NIGHT-2018, ЕК, Програма Хоризонт 2020, Research Executive Agency, период май 2018 – декември 2019 година;
 • Проект "Пролетни научни четения 2019" - АМТИИ;
 • „Академични издания 2019“, финансираща организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“– Пловдив, период март – ноември 2019 година;
 • Проект "Пролетни научни четения 2020" - АМТИИ;
 • Researchers in the knowledge triangle’ — ‘K-TRIO 4’ (‘GA- 955283 — K-TRIO 4 — H2020-MSCA-NIGHT-2019, ЕК, Програма Хоризонт 2020, Research Executive Agency, период май 2019 – ноември 2020 година.
Награди:
-
По-важни публикации:
 • „Специфичните особености на висшето образование по изкуства и влиянието им при определяне финансирането на факултетите  в АМТИИ-Пловдив“, 2017, International Journal, Institute of Knowledge  and Management, Скопие;
 • „Art management: A new discipline entering the cultural and academic life in Plovdiv” - International conference on innovations in science and education, 2017, Prague;
 • „Проектните принципи на финансиране и управлението на проекти в областта на изкуството – минало и настояще“, 2017,   Сборник от Международна научна конференция Наука, образование и иновации в областта на изкуството, Пловдив;
 • „Analysis of the specific profile of art organizations in Plovdiv, Bulgaria” - International conference on innovations in science and education, 2018, Prague;
 • „Държавното субсидиране в България на творчески проекти от Министерство на Културата за периода 2007-2018 година”, 2018, Сборник „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, Пловдив;
 • “Монография, „Пловдив-арт организации и управленският им профил“, АМТИИ-Пловдив, 2018, Пловдив;
 • “Plovdiv – The cultural capital of Bulgaria” - International conference on innovations in science and education, 2019, Prague.
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-