Катедра "Дизайн"

Хонорувани преподаватели

  • д-р Стоян Антонов
  • Виктория Колева
  • Кънчо Касабов
  • Петър Чучулигов
  • Георги Сейменски

Катедра "Дизайн" е създадена по решение на Академичен съвет на 29.05.2020 г., протокол №3.