Катедра "Музикален фолклор"

Хонорувани преподаватели

Катедра "Музикален фолклор" е създадена през 1972 година, когато филиалът на Българската държавна консерватория в Пловдив се преобразува в самостоятелно висше училище /ВМПИ/.

Ръководители на катедрата през годините са проф. Николай Стойков, проф. акад. Милчо Василев, проф. д-р Светла Станилова, проф. д-р Тодор Киров, от началото на 2016 г. доц. д-р Владимир Владимиров.

Катедрата обучава студенти в бакалавърска, магистърска и докторска програми в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“.

Към катедрата има две специалности със статут на редовна акредитация:

  • “Изпълнителско изкуство (гъдулка, тамбура, гайда, кавал, акордеон и народно пеене)”;
  • “Дирижиране на народни състави”.

След завършване курса на обучение, студентите придобиват професионална квалификация в областта на изпълнението, дирижирането и преподаването на български музикален фолклор.

Преподавателите в катедрата са и изявени изпълнители във фолклорното ни изкуство, непрекъснато повишаващи уменията и компетенциите си, съчетаващи традиционни и съвременни методи в работата си, равиващи нови и актуални магистърски програми, като „Изпълнение на фолклорна музика с класически или друг нетрадиционен за България инструмент“.

За своята цялостна дейност през 2017 г. на катедрата е присъдено най-високото отличие на СБМТД "Кристално огърлие".