Катедра "Хореография"

Хонорувани преподаватели

 • проф. Хикмет Мехмедов
 • проф. д-р Желка Табакова
 • Елена Господинова
 • Драгомир Йорданов
 • Пламен Балабанов
 • Васил Караманлиев
 • Надежда Здравкова
 • Риолина Топалова
 • Слави Тинешев
 • Красен Господинов
 • Нели Карабахчиева
 • Теодора Друмева
 • кореп. Диляна Василева

Катедра “Хореография” е основана от класика на българската хореография професор Кирил Дженев през 1974 г.  Така за първи път в България се поставя началото на висше хореографско образование със  специалността „Хореографска режисура”,преименувана през 1986 година, като “Българска народна хореография”. По този начин се поставят основите на едно явление, което няма аналог  във фолклорната хореография - образование за творци и педагози, здраво стъпило върху народните традиции, развиващо науката за българската народна хореография в съчетание с най-съвременните световни форми на танцовото изкуство.

През 1994 година  професор Петър Луканов, в качеството си на ръководител на катедрата реализира инициативата си за разкриване на специалността „Балетно изкуство”. Новата специалност се развива изключително убедително ,като освен високо ерудираните преподаватели от България, привлича за лектори световно известните педагози, като професор Ирина Трофимова, професор Наталия Тарасова, Марина Абдулаева, Име Далберг и други.

Третата най-нова специалност на катедрата  е „Артмениджмънт”. Тя предизвиква  изключителен интерес сред кандидатите  завършили бакалавърска степен във вузовете по изкуствата и хуманитарните специалности на университетите в България. Водещ преподавател на обучнието по Артмениджмънт е доц. д-р. Живка Бушева.

Така оформилите се специалности с ясно очертани цели и задачи отговарят на съвременните изискванията за обучение на специалисти в областта на танцовото изкуство. Вероятно поради това към специалностите на катедра “Хореография” се проявява траен интерес от кандидати от страни като: Германия, Холандия, Франция, САЩ, Гърция, Сърбия, Турция, Македония, Молдова, Италия и други.

  Към катедрата има три специалности със статут на редовна акредитация:

 • "Българска народна хореография”;
 • "Балетно изкуство (Балетна педагогика или балетна режисура)”;
 • "Артмениджмънт”.