Катедра "Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство"

Хонорувани преподаватели

 • проф. Живка Личева
 • доц. Лилия Илиева
 • д-р Цветелина Борисова
 • Радослав Паунов
 • Алпер Юнлютюрк
 • Дайана Рачева
 • Дима Димитрова
 • Иван Енев
 • Кирил Пенчев
 • Костадин Динков
 • Цветана Карагеоргиева
 • Александър Каменов
 • кореп. Георги Гаджев
 • кореп. Мария Заваринова
 • кореп. Марияна Панова
 • кореп. Мартин Дафинов
 • Анелия Сталева- базов учител (цигулка)
 • Велко Георгиев – базов учител (кларинет)
 • Нина Сталева – базов учител (флейта)

 

Обучението в катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство“  е специализирано и насочено към концертната практика и обвързаната с нея педагогическа дейност в двете сфери на музикално-изпълнителското изкуство – класическо и поп и джаз.

Преподаватели са изявени изпълнители и педагози, доказали своето майсторство на концертната сцена у нас и в чужбина, както и в педагогическата си практика. Чрез безспорния си професионализъм, изпълнителски качества и методически познания те спомагат за развитието и усъвършенстване на компетентностите на студентите в изпълнителското музикално изкуство – солово, ансамблово музициране, педагогическа и методико-приложна дейност. Подготвят се инструменталисти и певци на високо ниво във всички образователно-квалификационни степени на висшето образование – бакалавър, магистър и доктор. В Департамента за езикова и специализирана подготовка на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, студентите могат да обогатят своите знания и способности по време на следването си, да осъществят следдипломна квалификация и да разширят и задълбочат както теоретико-практическите си познания така и репертоара си.

В катедрата се обучават български и чуждестранни студенти. Важен фактор в развитието им е участието в концерти, фестивали, национални и международни конкурси, майсторски класове, което спомага за изграждане на творчески модели в процеса на израстване на музиканта-изпълнител.

Уменията и правоспособността, с които студентите завършват специалността им дава право да практикуват у нас и в чужбина изпълнителска и педагогическа дейност по съответния инструмент или пеене.

Специалностите предлагат обучение по:

 • Класическо изпълнителско изкуство: цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, кларинет, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба, ударни инструменти, класическо пеене, китара, арфа, безпедална (келтска) арфа;
 • Поп и джаз изпълнителско изкуство: пиано, флейта, саксофон, електрическа китара, бас китара, контрабас, ударни инструменти и пеене.