Катедра "Пиано и акордеон"

Хонорувани преподаватели

Основите на  специалността „Пиано“ в АМТИИ „ Проф. Асен  Диамандиев“ са положени  през 1964г. –заедно със създаването на висшето музикално средище в гр. Пловдив. Като първи преподаватели в тогавашния филиал на Българската държавна консерватория са поканени големите български пианисти Георги Петров и Тодор Кювлиев. Заедно с това се поставя началото на дисциплината „ Облигатно пиано“, която се преподава от Татеос Санджакян и  Сона Къркеселян. Скоро след това към филиала са привлечени пианистите: Цветана Чифчиева, Георги Кънев и Цанка Андреева. Така в кратки срокове се оформя сериозна група  от клавирни педагози, което довежда до  формалното и обособяване в отделна катедра. Неин ръководител става Цветана Чифчиева.  Студентите –пианисти  получават своята квалификация в областта на Музикалната педагогия и се реализират като високо образовани преподаватели в началните и средни общообразователни училища и школите по изкуствата в  цялата страна.

През 70-те години  Катедрата дава начало  на нови специалности: Акордеон, Клавирен съпровод, Методика и Педагогическа практика на обучението по пиано. Численият състав на  педагозите бързо се увеличава. В нея преподават бележити музиканти като Анастас Славчев, Асен Кантарджиев,  Роксана Богданова, Снежана Симеонова,  Албена Димова,  Арно Ховагимян, Ховсеп  Калайджян, Валентина Гюлева, Татяна Гигова, Катя Василева и др. В лицето на Петър Маринов и Георги Митев се обособява и търпи  високо   развитие  специалността „Акордеон“.

През 1991 г. е  приет  първият випуск на специалността“ Изпълнителско изкуство“. От този повратен момент Катедра „Пиано и акордеон“ обучава и възпитава млади и талантливи пианисти в областта на клавирното инструментално майсторство, интерпретацията и специализираната клавирна педагогика. За  основаването   и утвърждаването  на  Изпълнителския клас особена заслуга има  проф. Георги Петров- по това време  Ръководител на   Катедра „Пиано и акордеон“. Със своята богата ерудиция,  артистична и  педагогическа дарба той оформя  модерния професионален възглед за спецификата на клавирното образование в АМТИИ“ Проф. Асен Диамандиев“.

Днес в Катедра „Пиано и акордеон“ присъстват имената на  утвърдените  клавирни педагози:  проф. д-р Ромео Смилков,  проф. д-р Людмил Петков, доц. д-р Зорница Петрова,  доц- д-.р Велислава Карагенова ,  доц. д-р Надежда Кузманова , ас. д-р Георги Славчев, ас. д-р Стефан Чапликов, ас. Ангел Маринов. Всички те обучават  младите музиканти от бакалавърска и магистърска степени на обучение в широк спектър от специалности: Пиано-основен инструмент, Пиано –задължителен инструмент,  Акордеон, Орган,  Клавесин,  Камерна музика , Клавирен съпровод , Клавирни дуа,  Методика и Педагогическа практика на обучението по пиано и др.