Катедра "Теория на изкуствата"

Хонорувани преподаватели

  • доц. д-р Красимира Чакърова
  • д-р Марияна Чолакова
  • д-р Стоян Мемцов
  • д-р Стефан Шивачев

Катедра "Теория на изкуствата" е създадена по решение на Академичен съвет на 29.05.2020 г., протокол №3.