Кариерен център

 

Кариерен център при АМТИИ – Пловдив проследява кариерното развитие на завършилите студенти, създава полезни контакти, както с работодатели, така и със специалисти в различни области, помага при подготовка на автобиография, мотивационно писно и други необходими документи при кандидатстване за конкретна позиция.


АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ В АМТИИ (РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВУ - 2020)

Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) за 2020 година е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите във висшите училища. Каним Ви да вземете участие в проучването и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета на следния адрес в рамките на настоящата седмица: https://www.surveymonkey.com/r/MGZTFLF

Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България.
Проучването се провежда от екип на консорциум „ИОО-С“ по поръчка на Министерството на образованието и науката.
Ако имате въпроси във връзка с проучването, може да се свържете с изследователския екип
на тел. 0877 928 626 или на електронен адрес: ranking@osi.bg
Разчитаме на Вашето съдействие и Ви благодарим за отделеното време!

До всички бивши възпитаници на Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив

Скъпи колеги,

продължава изграждането на база данни, с което бихме искали да превърнем сайта на академията в място за контакти с вас.

Където и да сте – в България и по света, очакваме вашите писма, съдържащи координати за връзка: електронна поща ваши интернет адреси или адреси в интернет, съдържащи информация за вас.

Така ще можем да ви информираме за всички по-важни събития в Академията, конкурси, концерти, изложби, научни конференции и др, както и да публикуваме информация за ваши изяви.

за контакт:

СТЕФАН КОСТОВ

ул. "Тодор Самодумов" №2, Централна сграда, ет. 3, стая 29
е-mail: career@artacademyplovdiv.com