Кариерен център. Полезно за студентите.

 

Как да търсим работа.

Как се пише автобиография.

Как се пише мотивационно писмо.

Подготовка за интервю за работа.

Образец на CV - евростандарт.

Образец на молба за постъпване на работа.