Кариерен център. Стажове, практики, стипендии.

 

Kонкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 г.