Кариерен център. Информация за работодатели.

 

Уважаеми работодатели,

ако желаете да установите партньорство с кариерен център при АМТИИ – Пловдив е необходимо да изпратите на посоченият за контакти e-mail попълнена регистрационна карта и трябва да подготвите вашата обява, която да съдържа следната информация:

  • Кратко представяне на работодателската организация;
  • Позиция, за която ще се кандидатства;
  • Изисквания свързани с позицията;
  • E-mail за контакт;
  • Краен срок на валидност на обявата.

Моля, изпратете вашите попълнени регистрационни формуляри на e-mail:
career@artacademyplovdiv.com


Регистрационен формуляр за работодатели.

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ – Пловдив.